ד"ר ראובן גפני [41] הוא חוקר הקהילה היהודית בירושלים ובתי הכנסת שבה. סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה במוסד יד יצחק בן צבי לחקר תולדות ארץ ישראל, ומרצה במכללה האקדמית כנרת. כתבה שלישית בסדר...
שיחות בית כנסת עם ד"ר ראובן גפני: מחקר ומיקום בתי כנסת ד"ר ראובן גפני [41] הוא חוקר הקהילה היהודית בירושלים ובתי הכנסת שבה. סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה במוסד יד יצחק בן צבי לחקר תולדות...
ד"ר ראובן גפני [41] הוא חוקר הקהילה היהודית בירושלים ובתי הכנסת שבה. סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה במוסד יד יצחק בן צבי לחקר תולדות ארץ ישראל, ומרצה במכללה האקדמית כנרת. כתבה ראשונה בסדר...
הגדות של פסח רבים מספור יוצאים מידי שנה, אולם דומה שלהגדה מבית מדרשו של רבן של ישראל – החפץ חיים שמור מקום מיוחד של כבוד כרך חדש בסדרת ה'חפץ חיים' המוכרת לקוראי 'מעט בית מקדש' מתפרסם בימים אלו,...
למעלה משישה מיליון יהודים מתגוררים כיום במדינת ישראל. רבע מהם הולכים לבית הכנסת מידי יום.  מעל 15,000 בתי כנסת קיימים בישראל. 72% מאזרחי ישראל היהודים נוהגים לבקר בבית הכנסת אחת לשנה לפחות. מי...
קדושת בית הכנסת: בימינו הפכו בתי הכנסת למקומות שאינם רק 'בתי תפילה'. אלו התנהגויות מותרות ואילו אסורות בבתי הכנסת? חלק ב.   בית הכנסת, מלבד היותו מקום לתפילה, ללימוד, ולמסירת שיעורי תורה, הינו ...
קדושת בית הכנסת: בימינו הפכו בתי הכנסת למקומות שאינם רק 'בתי תפילה'. אלו התנהגויות מותרות ואילו אסורות בבתי הכנסת? חלק א.   בית הכנסת, מלבד היותו מקום לתפילה, ללימוד, ולמסירת שיעורי תורה, הינו ...
קוראים יקרים במהלך גיליונות אלו אנו ממשיכים בפרויקט 'סיפור בית הכנסת' לאור המקורות. במסגרת סדרה זו ננסה לבחון שורה של סוגיות הסובבות סביב מוסד בית הכנסת, משאלת כינונו של 'בית מקדש מעט' בפרספקטיבה היסט...