קוראים יקרים במהלך גיליונות אלו אנו ממשיכים בפרויקט 'סיפור בית הכנסת' לאור המקורות. במסגרת סדרה זו ננסה לבחון שורה של סוגיות הסובבות סביב מוסד בית הכנסת, משאלת כינונו של 'בית מקדש מעט' בפרספקטיבה הי...
פרק 11. תפקידים ואנשי מפתח בבית הכנסת   גבאי: ככלל, תפקידו המסורתי של הגבאי, הוא להיות גובה כספים ומכאן שמו1. תחילת השימוש בתואר גבאי היה כבר בימי בית שני, בעיקר בתקופת השלטון היווני. הגבאי היה...
בית הכנסת כמו כל מוסד אחר כולל בתוכו שורה של אנשי מפתח הממלאים תפקידים מוגדרים. אלא שלהבדיל ממוסדות מקודשים אחרים, כמו בית המקדש למשל, אין צורך להשתייך לקבוצה מסויימת או לשבט מיוחד כדי לזכות בתפקיד. כ...
בספרות ההלכה אין כל כך התייחסות לצורתו של בנין בית הכנסת. אחת ההקפדות הבודדות היא שמבנה בית הכנסת יהיה גבוה משאר המבנים שבעיר1. הלכה זו נפסקה גם בשולחן ערוך2, וסמכו על כך את הפסוק "ולרומם את ...
קוראים יקרים במהלך הגליונות הבאים אנו פותחים בפרוייקט 'סיפור בית הכנסת' לאור המקורות. במסגרת סדרה זו ננסה לבחון שורה של סוגיות הסובבות סביב מוסד בית הכנסת, משאלת כינונו של 'בית מקדש מעט' בפרספקטיבה הי...
בית הכנסת, בכל הזמנים, ובכל המקומות, היה מקום שאותו ניסו מבקריו לפאר ולקשט. הן מן המראה החיצוני והן מן הפנימי. בפרק זה נתמקד בקישוטים בתוך בית הכנסת בעת העתיקה עד לימי הביניים1.   קישוטים בבתי...
אביזרים וכלי קודש ייחודיים לבתי כנסת   בפרק 3 צויינו אביזרים שונים המהווים חלק אורגני מכל בית כנסת שבעולם. הוזכרו, ארון הקודש, בימה, דוכן, ספרי תורה, ועוד. אביזרים אלו הם חלק אינטגרלי במבנה בית...
בית כנסת או בית מדרש?1   בית הכנסת ובית המדרש נתפסו תמיד כמוסד אקוויוולנטי. אמנם מסתבר, כי במחקר ההיסטורי תפקידיהם, צרכיהם, ויחסי הגומלין ביניהם לא היו תמיד זהים.   ראשית יש לברר, מילולי...