לוחות זכרון

לוחות זכרון

זוהי אחת התצורות המעניינות של קשר קהילה - בית הכנסת. כל אדם מבקש להנציח את יקיריו כדי ששמם יכון לעולם, ובאופן טבעי מתקשר רצון זה לבית הכנסת - כמקום בעל שאר רוח תורני וחיבור למקורות ישראל. הנצחה על ידי לוחות זכרון או הקדשת פריט בבית הכנסת (בימה, עמוד, מנורה, קישוט) יוצרת ערך מוסף קדושתי לנפטר. ממילא נהנה גם בית הכנסת מן התרומה ומשפר את מאזנו. תרומות להקדשת היקיר אפשר לגייס לטובת שילוט אסתטי ולוחות: מודים דרבנן, תפילות הטל וגשם, ספירת העומר, פרשת השבוע, זמני כניסת חג ומועד ויציאתם, ציורים וקישוטים.