בטור הקודם עסקנו בתשלומים באמצעות מס"ב – מערכת סליקה בנקאית. ברשימה זו נשלים ב"ה את הנושא קודם שנעבור לנושא חדש. כפי שציינו, הכניסה למערכת המס"ב מחייבת שימוש במיני קי יעודי בשילוב סיסמא, על מנת...
באחד מטורי שהתפרסם כאן בחודשים האחרונים כתבתי אודות שימוש בכרטיס אשראי. ציינתי כזכור, כי שימוש בכרטיס אשראי על ידי עמותה מהווה בעיה מכיוון שאינו מאפשר חתימה על ידי שנימורשי חתימה כנדרש, ולפיכך פוגע...
בטורים האחרונים עסקנו בתרומות לבית הכנסת ובשאלה הכל כך חשובה: האם שמו של התורם נדרש להיחשף ברשומות העמותה גם אם הוא לא מעוניין בכך.   ציינו כי הדבר אפשרי רק כאשר הרשם משוכנע כי התורם ל...
כפי שהבטחתי בטור זה אמשיך את הנושא החשוב והמרכזי של קבלת תרומות לבתי כנסת – תופעה שאין בית כנסת המשתייך לעמותה שלא נתקל בה. הזכרנו ברשימתנו כי העמותה חייבת לנהל פנקס תורמים פנימי, ולרשום בואת כ...
בגליון הקודם [גליון חשוון] עסקנו בנושא מילגות הניתנות במסגרת העמותה ולצורך העניין בבתי הכנסת. בקצרה אזכיר כי הנושא היה הענקת מילגות במזומן, כאשר החוק אוסר זאת לחלוטין. הרציונאל העומד מאחורי התקנה ב...
אילו אלמנטים כדאי לבטח בבית הכנסת, מה יחס הביטוח לעובדים מעבידים, מה עושים כשמישהו נפצע בבית הכנסת, ומה עם ספרי תורה? סוכן הביטוח אלון לבנשטיין על ביטוח ובתי כנסת   בתי הכנסת ברובם אינ...
בטורי האחרון סיימתי את נושא הלוואות בבתי כנסת, מבית כנסת אחד לבית כנסת אחר, ועסקתי גם בהלוואות לעובדי העמותה, כלומר לעובדי בית הכנסת. ציינתי שככלל הדבר מותר אולם יש לכך הגבלות ברורות מאד בחוק העמות...
למערכת 'מעט בית מקדש' הגיעה השאלה הבאה: ברצוני לשאול האם ניתן לנהל כספי התרומות לבית הכנסת בחשבון פרטי ללא פתיחת עמותה? ואם יש הגבלות כל שהן.   תשובה בית כנסת אינו חייב להפוך ...