בכל טורי האחרונים עסקתי בכללי הביקורת הנדרשים לפעילותה של העמותה. בטור זה אסיים לעת עתה את הפרק הזה ואגע באחת מחובותיה של העמותה, או זכויותיו של הקהל מאידך – 'זכות עיון במסמכי העמותה'. ...
רואה חשבון מבקר: אילו עמותות חייבות לדאוג לפונקציה כזו, ומה הם תפקידיו?   אתר זה מיועד לבתי כנסת, והם על פי רוב לא משופעים בסכומים ההופכים את מחזור הכספים שלהם לגבוהים במיוחד. למרות זאת, בחרתי ...
מי הם חברי 'ועדת הביקורת', ומה ההבדל בינה לבין ה'גוף המבקר'? חלק שני.   בפרק הקודם עסקנו בחברי 'ועדת הביקורת', מטרתה וזהות חבריה. פרק זה ישלים  את סוגיית גופי הביקורת ויתייחס לסמכויותיה תפ...
פינתו הקבועה של היועץ ר' אלון חאמי, על החודש והתקופה, ועל נושא הגליון – עלוני השבת   חג השבועות הבעל"ט  הוא אחד משלושה רגלים שציוותה התורה לחוג בשנה, ולראות את פני ה' בבית המקדש...
מי הם חברי 'ועדת הביקרות', ומה ההבדל בינה לבין ה'גוף המבקר'?   בשבוע שעבר סיימנו את נושא 'מורשי החתימה', השבוע נתמקד ב"ה בנושא 'ועדת בייקורת' או 'הגוף המבקר' [כפי שיובהר בהמשך יש הבדלים בי...
בית הכנסת מקיים קידוש בכל שבת והוא משתמש לצורך הענין בשירותיה של חברת קייטרינג. מי מוסמך לחתום בשם בית הכנסת על המחאות התשלומים לחברה המספקת שירותים?   לאחר שדיברנו על הוועד, על זהות חבריו, ועל...
הגבאי לא מוכן לוותר על כסאו? המתפללים מבקשים להחליף את חברי הוועד? על משך תקופת כהונת וועד בית הכנסת   במהלך החדשים האחרונים הזכרנו לא אחת את מוסד האסיפה הכללית ואת תפקידיה. אחד מהתפקידים המר...
הגבאי מעד, חבר הועד טעה? מי צריך לשלם על הנזק? על המונחים שיפוי וביטוח והשימוש בהם   בפרק הקודם הזכרנו כי על חבר הועד לדאוג לכך כי כספי העמותה ינותבו לאפיקים הנכונים המשרתים את מטרות העמותה. מו...