בטור זה אסיים  את נושא החזרי הגמול עבור השתתפות בישיבות העמותה, שאת חלקו הראשון פרסמתי בחודש הקודם. כפי שציינתי קיים החזר גמול עבור השתתפות בישיבות, ולצורך העניין, חבר ועד בית הכנסת או יו"...
בטורי הקודם עסקתי בשאלת השכר לחברי העמותה, וכמה מותר לשלם לעובדים. על פי אילו פרמטרים נבחן שכרם של עובדי העמותה? המסקנא היתה כי עמותה לא רשאית לשלם לחברי הוועד וחברי ועדת הביקורת שכר, אלא גמול ישיב...
האם כדאי להפוך את בית הכנסת לעמותה? רו"ח מנחם אקרמן משיב 'מעט בית מקדש' פנה אלי בעקבות בקשת אחד הקוראים בדבר "כדאיות הפיכת בית כנסת לעמותה", ואני שמח להיענות לבקשה.   הנני להבהיר כ...
האם מותר לשלם שכר לחברי העמותה, וכמה מותר לשלם לעובדים. על פי אילו פרמטרים נבחן שכרם של עובדי העמותה? אריה סנדרוביץ בהלכה, אנו מכירים את העיקרון לפיואין למוהל לבקש תשלום על המילה, וזאת מפני...
רואה החשבון מנחם אקרמן ב'רשימת מכולת' של הדברים 'הצריכים חיזוק': קלסרים עדכניים, הלוואות, תשלומי מילגות, ומבקר פנים מובא בגמרא במסכת ברכות דף לב' עמוד ב' ת"ר ארבעה צריכין חיזוק ואלו הן: תורה ומ...
שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת אימצו את המלצות "ועדת פריש" להרחיב את המטרות המזכות את העוסקים בהן בהכרה כ"מוסד ציבורי לפי סעיף "46 ואת התורמים להם – בהחזר מס ולפשט את הליכי ההכרה בהם.   ...
מהפך: רשם העמותות מעודד פעילות עסקית של עמותות וחברות לתועלת הציבור   מאיסור לעידוד: הנחייה חדשה של רשם העמותות במשרד המשפטים מצביעה על מהפך בכל הנוגע לפעילות עסקית של עמותות וחברות לת...
גבאי בית הכנסת נוסע לחו"ל, ואת הכרטיס ניתן לקנות רק באמצעות כרטיס אשראי. האם הדבר אפשרי? בטור הקודם עסקנו בהעברות כספיות מחשבון הבנק, וחתמנו באיזכור הנושא של שימוש בכרטיס אשראי בעמותה. טור זה י...