המדור ההלכתי: וויתור על תפילה בציבור מחשש להפסד במשכורת

וויתור על תפילה בציבור מחשש להפסד במשכורת

שאלה

במקום עבודתי, נפתח המשרד בשעה מוקדמת מאד, ועלי להתייצב בו עם פתיחתו. על כל שעת איחור, אני נאלץ לשלם בסוף החודש במשכורת שלי. חישבתי ומצאתי שאם אתפלל בבית אוכל להספיק להגיע בזמן, אולם תפילה במנין תמנע זאת ממני, האם עלי להקפיד בכל זאת על תפילה בציבור?

תשובה

במקרה כזה, תוכל להתפלל בבית ולוותר על התפילה במנין. אולם אם הפסד השכר מגיע בצורה של 'מניעת רווח' [כגון הפסד בונוס], עליך להתפלל בציבור.

מקורות והרחבה

במשנה ברורה סימן צ כתב: "ואם הוא אונס ממון שמחמת השתדלותו להתפלל עם הציבור יבא לידי הפסד, יכול להתפלל בביתו ביחיד, או בבית הכנסת בלא ציבור, אבל משום מניעת רווח לא ימנע מלהתפלל עם הציבור".

והוסיף במשנה ברורה לספר על הגאון הרב זלמן מירלש אב בית דין המבורג, שפעם הלך לבית הכנסת מעוטף בטלית ותפילין כדרכו, ופגע בו אדם שביקש למכור לו אבנים טובות ומרגליות, והגאון סרב ואמר שימתין לאחר התפילה. בינתיים מצא המוכר לקוח אחר, והגאון הפסיד אלפי רובל, ובכל זאת שמח שמחה גדולה על שהשליך ממון רב עבור המצווה.

מכל מקום, מעיקר הדין כאמור, ניתן להתפלל בבית, ולהפסיד בשל כך את התפילה בציבור.

אולם מה הדין כאשר מדובר בבונוס? וכגון שבעל הבית מבטיח לפועלים שיגיעו במשך כל החודש בזמן - תוספת של עשרה אחוז במשכורת? במקרה כזה, לא נאמר היתר זה, שכן אין זה 'הפסד' אלא 'מניעת רווח', ומניעת רווח לא כלולה בהיתר.

ומכל מקום הפוסק הגדול הרב אלישיב אמר שכאשר מדובר בפועל שהתאמץ להגיע בכל החודש בזמן, וכעת הוא עומד בסוף החודש, ואם התפלל בציבור יפסיד את הבונוס עליו טרח כל החודש – רשאי להתפלל בבית, מאחר שנחשב הדבר אצלו כ'הפסד'. אולם אם הוא בתחילת החודש, יתפלל בציבור [מקור, קב ונקי סימן טז].