פינת ההלכה: נביאים או מזגנים

שאלה

בימי הקייץ החמים [וכך גם בימי החורף] מתקינים בתי כנסת רבים מזגנים מפני החום והקור. נשאלת השאלה, בבית כנסת חדש, שיש בידו די כסף לרכוש את אחד משני הדברים הבאים: מזגנים, או נביאים מהודרים על קלף להפטרה, מה ירכשו קודם?

תשובה

אם ללא המזגנים נערכת התפילה בדוחק ובחוסר נוחות משמעותית, יש להעדיף את קנייתם על פני הנביאים.

מקורות והרחבה

בספר משנה ברורה סימן רפד סעיף א וכן בשער הציון סעיף קטן ד מובא גדול העניין שברכישת נביאים וכתובים על קלף לצורך קריאת ההפטרה: "וכעת נתפשט זה לקנות נביאים כתובים על קלף ואשרי חלקם".

ועם זאת במקרה שאי אפשר לקיים את שניהם יש להעדיף את קניית המזגנים במקרה שיש אי נוחות רבה בלעדיהם. הגמרא במסכת בבא בתרא דף ג מספרת כי היו בונים שתי בתי כנסיות, אחד מיוחד לקייץ ואחד מיוחד לחורף כדי שלא יסבלו מן הקור או מן החום. הרציונאל העומד מאחורי גישה זו הוא שתפילה בנוחות היא מצווה תמידית הנמשכת לאורך כל היום והלילה, ואילו קריאת ההפטרה נעשית רק פעם בשבוע. דוגמא לדבר: בית כנסת שנאלץ לבחור בין קניית ספסלים ושולחנות למגילות קלף, אין ספק כי יש להעדיף את קניית הספסלים, שכן רהיטים אלו נחשבים בוודאי חלק מפארו של המקום, ובלעדיהם נעשית התפילה לבלתי נוחה.

מכאן נראה שגם קניית מזגנים המאפשרים תפילה בנחת ויכולת התעמקות בשיעורי תורה עדיפה על פני קניית נביאים. לסיום חשוב להדגיש, תשובה זו אמורה גם במקרה שאין כל אפשרות לרכוש את שניהם, אכן באופן שניתן לרכוש גם נביאים יש לעשות זאת בהקדם האפשרי שכן מדובר כאמור במצווה גדולה וחשובה. להרחבה ראה בספר 'אבני חושן' חלק ג, עמ' תיט.