הרחבת בית הכנסת בשטח בית מרחץ

 הרהורים, דברים, ושו"ת מעזבונו של העיתונאי ואיש הרוח אדם ברוך ז"ל סביב בית הכנסת. והפעם, מתפללים שהרחיבו את בית הכנסת שלהם על שטח שהיה בית מרחץ, ואין נפשם שלמה עם המעשה.

 
אהוד ויצמן מכובדי. הקדמתי תשובתי למכתבך ע ל פני מכתבי אחרים, כי אתם עכשיו בבעיה: לבית הכנסת שלכם [36 מ'] שברמת ישי, צירפתם 16 מטר רבוע מחסנים שכללו שלשה תאי שירותים, וטייחתם, צבעתם וריצפתם אותם, ועדיין יש ביניכם החוששים שבתוספת שטח זו אסור לקיים שיעורי תורה וכו' בגלל תאי השירותים הנ"ל. ולא היא.וראה בתשובות מנחת שלמה את תשובת הגאון רבי ושלמה זלמן אויערבך "לאחר שנעשה בו שינוי שפיר [מהותי] – מותר לעשות גם בית מרחץ לבית כנסת". שינו ייעוד, שינוי פיזי ואסתטי, שינוי תודעתי: חלל חדש [אבל לא להיפך: לא בית כנסת לבית מרחץ].
 

[סדר יום עמוד 130]