משפט

דיירי רחוב יעקב אריאב ברמת אליהו בראשון לציון כבר מיואשים מהבטחות. שנה וחצי הם ממתינים לבנייתו של גן משחקים קטן בעבור ילדיהם, אך בינתיים, מלבד התכתבויות ארוכות עם הגורמים השונים בעירייה, אין גן. במקומו יש בית כנסת. אין לנו התנגדות לבית כנסת, אומרים התושבים, אך, הפעלתו של בית הכנסת גורם לבעיה, מכיוון שהחניות ברחוב נתפסות במהלך סופי השבוע ודיירי הרחוב נאלצים להחנות את מכוניותיהם רחוק מבתיהם. "למה אני צריך ללכת כל כך רחוק, כשיש חניות ברחוב שבו אני גר?", תמה אחד התושבים?
 
הפנינו את שאלתו הרטורית של אותו תושב למשפטן ה'בית', וזו תשובתו הקצרה:
 
קיימים הסדרים שונים ברשויות השונות ביחס למקומות חניה
במקרים רבים יש הסדר חניה במסגרתו מותרת חניה רק לדיירי הרחוב
בדרך כלל בשעות הערב
 
ככל שמדובר בחניה ציבורית, וודאי שכל הקודם זוכה ואין לתלונות השכנים
כל בסיס משפטי.