משפט

העימותים סביב בתי כנסת שנפתחים בדירות מגורים מעסיקים בתקופה האחרונה את התקשורת הכללית ובעיקר את זו המקומית. 'מעט' מביא לכם עורך דין שיעשה סדר בדברים:

האם מותר להפעיל בית כנסת בדירה שנועדה למגורים. האם פסק בית המשפט שפורסם לאחרונה קובע הלכה חדשה בעניין זה?

התשובה היא פשוטה בתכלית:  לא.
 
אסור לעשות שימוש בנכס בניגוד ליעודו בתוכנית הבניה.
 
עם זאת, ניתן להגיש בקשה ברשויות התכנון לשימוש חורג שבמקרים מסויימים תתקבל ע"י הרשויות.
 
בזמן האחרון התפרסמה ההתדיינות המשפטית של רשת איקאה שניסתה לעשות שימוש מסחרי במקום שהיה מיועד לתעשיה בית המשפט חסם אותה למרות שהגבול בין מסחר לתעשיה עמום משהו ושימושים כאלו פופולריים במקומות רבים בארץ.
 
אמנם, גם בעניין בית כנסת ניתן לחפש את המקומות האפורים למשל, יהיה קשה מאד לתקוף אבלים המתפללים בבית האבל או אדמו"ר שמקיים מניין בביתו.
 
כך גם כאשר מדובר במצבי ביניים כמו שימוש זמני לצורך תפילות בשבת, ניתן לטעון שלא נעשה שינוי מייעוד המגורים הואיל והתפילה היא ארעית  במקרים כאלו עושה בית המשפט שימוש בשיקול דעתו לכן: פסק הדין של בית המשפט לא קובע שום הלכה חדשה בעניין אלא מיישם את המצב המשפטי שמבצע איזונים בין הצרכים השונים
של אנשים שמבקשים להתגורר במשותף צריך להבין שבית כנסת בתוך בית מגורים עשוי בהחלט לגרום למטרדים של לכלוך, רעש וכדו'.
 
במקרים רבים מניעי התובעים לא נובעים מהפרעה, אלא ממאבק תרבותי, אך הם עושים שימוש בדיני התכנון שהם כשלעצמם הגיוניים ונועדו להסדיר איכות חיים
 
הבעיות צצות כאשר יש מחסור בבתי כנסת עקב שינויים דמוגרפיים (בתל אביב, אגב, הבעייה הפוכה. בתי כנסת רבים נטושים, או במקרה הטוב ריקים ממתפללים).
 
במקרים כאלו הרשויות מתעלמות פעמים רבות מהפרות החוק משום שהיא מכירה בעובדה שצרכי התושבים השתנו.
 
כאשר קיימת התנגדות, אין מנוס משימוש באמצעים פוליטיים מול הרשויות שיפעלו להקצאת מקומות לפעילות דתית זו הכתובת הנכונה יותר ולא בתי המשפט.

 הדברים נכתבו למעט על ידי עורך דין מוסמך