בית כנסת פרטי: טוב או לא טוב?

בית כנסת פרטי: טוב או לא טוב?

ש,א, מכובדי, לפי הרגשתי אתה יודע מה תהיה תשובתי, אבל אתה אולי מקווה ל"תשובה מודרנית", לתשובה ברוח ההפרטה, כלומר תחרותית וכוחנית, ואולי אף ממש אנוכית- אך אין לי אלא את תשובת ההלכה, והיא רבת שכל וחן. ובכן על פי ההלכה, אסור לך לסרב לקבל אף לא מאחד מבני קהילתך את תרומתו הכספית לבניית בית הכנסת שאתה בונה עכשיו. ההלכה אינה סובלת את המחשבה כי תסרב לתרומות אלה, ושתבנה את בית הכנסת רק מכספך שלך, על מנת שהוא יהיה שלך, ומשלך בלבד.
בית הכנסת הינו מוסד ומושג קהילתי, שיתופי, עממי. אין ההלכה סובלת את כוונתך לבנות לך ולזרעך מונומנט מיוחד משלכם, באמצעות בית כנסת. אין הדעת סובלת יוהרה כשלך. יוהרה זו מכרסמת בעצם המושג 'בית כנסת'. וראה בעניין זה גם את ספר "חיי אדם" של ר' ארברהם דאנציג, הנשען בעיקרו על ה"שולחן ערוך".

מתוך "חיינו" לסופר ואיש הרוח אדם ברוך ז"ל.