פינת היועץ לחודש אב

תיקון חצות, היערכות לקראת המועד העצוב, קייטנות, והכנה לחודש אלול. היועץ ר' אלון חאמי על חודש אב ותשעה באב
 
תיקון חצות בתשעת הימים בבית הכנסת
עשרים ואחד ימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב הם ימים קשים בהיסטוריה של העם היהודי, כשלשיא מגיע יום ט באב שהוא יום חורבן בית המקדש. ואמרו חז"ל, שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. ישנם הרבה אנשים החושבים שרק ימים האלו הם הזמן להתאבל על ביהמ"ק, והאמת שלא כן, אלא יש להתאבל בכל השנה כולה, ולא לחינם תקנו חז"ל בתפילה ובברכת המזון ובכל הזדמנות להזכיר את ירושלים ואת בנין בית המקדש (ובנה ירושלים..ותחזינה עינינו .. וכו').
 
חסידים ואנשי מעשה עושים במשך השנה כלה, ובפרט בימי בין המצרים 'תיקון חצות' לילה ובוכים על האובדן וחורבן הבית. בימים אלו רבים נוהגים לעשות גם 'תיקון רחל' בצהרים. ונכון לעורר את הקטנים והנערים בת"ת ובישיבות וכן בבתי כנסת למבוגרים לעשות תיקון חצות בצהרים. וכבר הבטיחו חז"ל שכל מי שמתאבל על ירושלים זוכה וראוה בנחמת שנא' שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה. ומי ייתן ונזכה לראות בבנין ביהמ"ק השנה אמן.
 
מנהג טוב שנהגו בכמה קהילות, בימי בין המצרים לקרוא בכל יום קינה אחת מספר הקינות של תשעה באב, כך יש קצת זמן לחשוב ולהתעמק בתוכן הקינות, וכן כשמגיע תשעה באב תוכן הקינות מובן יותר.
 
היערכות לקראת תשעה באב בבית הכנסת
ראוי ונכון לנצל את היום הזה ללימוד מהדברים המותרים ללמוד ביום הזה כמו דיני אבלות ועניני חורבן הבית וספר איוב וכד' ולא יבזבזו את היום הזה לסידורים כמו שיש הנוהגים לעשות. אלא בכל בית כנסת יפתחו את השערים לשיעורי תורה. כדאי לזכור שביום זה בלאו הכי אסור לעבוד שכבר אמרו חז"ל שאין ברכה במלאכה שתשעה באב, ואם כן העצה הטובה ביותר היא לארגן שיעורים בענייני דיומא בכל בית כנסת ובכל קהילה.
 
קייטנות תשעה באב
יום תשעה באב הוא יום שצריך הכנה נפשית וגופנית שכן על פי רוב כולם צמים, הן האנשים והן הנשים. המציאות מוכיחה שהשהות של הילדים בבית קצת מקשה על האישה בבית ולכן נכון וראוי שבכל בית כנסת יעמידו הגבאים נערות ואו נערים צעירים שמסוגלים לעשות כמין קייטנה לילדים ויעסיקו אותם בהפעלה מעניין הצום. ולמשל אציע לספר להם סיפורים או להפעיל אותם על יצירות הקשורות ליום, ולבסוף יחלקו להם פרס כלשהוא. הנהגה כזו יכולה בהחלט להקל על ההורים שיוכלו לעבור את התענית לשלום.
 
הכנה לקראת חודש אלול
הלכה רווחת בידנו ששלושים יום קודם המועד לומדים בהלכות אותו מועד. גם חודש אלול לא שונה מן הבחינה הזו ועל כן נכון וראוי להתעורר לתשובה כבר מחודש אב שהוא שלושים יום טרם חודש אלול שמתחילים סליחות. וידוע מה שרמזו חז"ל שחודש אב הוא ראשי תיבות של אלול בא. ואשרי מי שזוכה להתעורר לתשובה ומכין את עצמו לקראת הימים הנוראים טרם הזמן. וראוי שבזכותו תבוא הגאולה כי אין האב מתנחם אלא בבניו שמתעוררים ועושים תשובה. ולכן קראו חז"ל לחודש זה מנחם אב- כלומר שהאב מתנחם בבניו השבים. ואין ספק שהתעוררות בתשובה בחודש אב [על ידי כנסים או שיעורים, או אפילו הרהור תשובה שהירבו חז"ל בשבחו] עדיפה על התעוררות בחודש אלול, שהוא מוקדם יותר, וגם זה מרומז בשם החודש 'אב' שאמרו חז"ל שאומר הקב"ה: אם אב אני היה כבודי...? ועתיד הקב"ה בזכות תשובה זו לגאול אותנו ולהיות לנו לאב ולאדון ולהחזיר העטרה ליושנה.אמן. תזכו לראות בנחמת ציון אמן ואמן.
 
המדור נערך על ידי אלון חאמי
יו"ר ארגון בזמן
טלפון: 5047924 03
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.