טיפים לגבאי לחודש תמוז

היועץ ר' אלון חאמי במסר נוסף על עלוני השבת, וגם שבעה עשר בתמוז, ושלשת השבועות בבתי הכנסת
 
עלוני שבת לילדים
ראיתי מעשה יפה שעושים פרנסי הציבור בהוצאת עלונים לילדים המעוטרים בציורים ומעשיות המושכות את העין והלב, ויפה אמרתי שככה לו בעולמו. ועלונים אלו הם ממש כמו ממתק לשבת שמשמח ליבות הקטנים והגדולים כאחד ויישר כוחם של המו"ל. אני מאוד ממליץ לעסקני הציבור ופרנסיו שישקיעו את מלא כחם בילדי ישראל כי כבר אמרו חז"ל אם אין גדיים אין תיישים והדור הזה דור דעה והשכל, הצמא לתורה כמו למים כפי שמובא "הוי כל צמא ילכו למים ואין מים אלא תורה". רעיון נחמד להכניס לעלון דברי תורה עם פרסים, תשבצים, וסיפור בהמשכים וכו'.
 
פוליטיקה בעלוני השבת 
אנחנו נמצאים כארבע חודשים לפני בחירות לרשויות המקומיות וזו תקופה לא קלה עבור הקהל הרחב ובפרט אצל מתפללי ביהכ"נ שמוצפים בעלונים פוליטיים לסוגיהם. פעם שמעתי מרב פלוני שאמר: "פעם בשביל ליצר נייר היינו צריכים להכניס למכונה סמרטוטיים היום אנחנו מכניסים לקלפי נייר, ויוצאים סמרטוטים". 
 
הדבר ברור כשמש בצהרי היום שאין להכניס פוליטיקה בעלוני שבת הגדושים בתוכן תורני כי מכשול גדול הוא לקורא מבחינת "ממצוא חפציך ודבר דבר" וגדול עונש מחטיאי הרבים רח"ל.
אפשר בהחלט בימים רגילים להפיץ עלונים וכד' של תעמולה תורנית לבחור למפלגה דתית. ויתכן שזו גם מצווה לחזק ידי שלוחי דרבנן די בכל אתר ואתר, והעיקר שלא יהיה בהם דברי שקר כזב ולשוה"ר, כי התיקון קשה מאוד לעוברי רצונו ברבים. 
 
מעשה בתלמיד אחד שהיה מרבה לדבר דברי כזב ולשה"ר ברבים ובא לרבו לבקש תיקון על מעשיו ואמר לו הרב שיביא לו תרנגול מפוטם. הלה חשב שהרב מתכוון לעשות לו בתרנגול זה כפרה מעל לראשו... הלך והביא תרנגול מרובה בנוצות וגדול ממדים כפי רוב מעשיו.
בא התלמיד לפני הרב והרכין ראשו לסבב הכפרה. אך הרב כלל לא ביקש את התרנגול לכפרה אלא ציווהו מייד לקחת את התרנגול ולמרוט את נוצותיו בכל העיר נוצה נוצה, התלמיד לא הבין פשר בקשת הרב, אך נשמע לו ועשה כך. לאחר שעות רבות של פיזור הנוצות בא לפני הרב ושאל האם כפרתו הועילה לו? ענה לו הרב עדין לא. הוסיף הרב ואמר: רק לאחר שתלך ותאסוף את כל הנוצות שפיזרת ותביאם אלי תושלם כפרתך. החל התלמיד לבכות בבכי מר... היתכן? איך אוכל לאסוף את כל הנוצות שפיזרתי בעיר בוודאי רוח פיזרתם? ויוסף לבכות עוד. אמר לו הרב: ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר הכיצד אוכל לתת לך תיקון על לשון הרע שפיזרת היתכן להשיבם?
 
לקראת שבעה עשר בתמוז: דברים לראשי הקהל
בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות ע"י משה ע"ה ולא נשברו מאליהם. משמעות הדבר שמשה רבנו עשה מעשה מרחיק לכת והשאלה המתבקשת היא כמובן מדוע?
משה עליו השלום הייה מנהיג אמיתי איש ענו וישר. כל מה שעניין אותו היה עם ישראל. משה רבנו הראה במעשה שבירת הלוחות את גודל מסירותו והנהגתו לעם ישראל ובכך הוא העביר מסר חשוב לפרנסי ומנהיגי הקהל. עם ישראל עבר על הדיברה השניה "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני". משה רבנו ידע שבכך התחייב העם כליה ולכן העדיף לשבור את הלוחות כדי שיוכל לטעון לפני הקב"ה כי בני ישראל לא ראו את מה שכתוב בלוחות ועל כן הם אינם אשמים. על הסיכון העצמי הגדול העדיף משה לשלם את המחיר ובלבד שיהיה לו פתחון פה לסנגר על העם ישראל.
 
מכאן חייבים ללמוד, שכל מי שהוא בעל תפקיד או משרה חשובה כגון, רב, גבאי, או שליח ציבור וכדומה, חייב הוא למסור נפש בשביל הציבור הן כשמדובר לטובת הציבור והן כשנראה הדבר שזה לרעתו. אני סבור אם כן שיום י"ז בתמוז הוא 'יום פרנסי הציבור' וראוי לעשות בו בדק בית ודווקא ובפרט לפני הבחירות ברשויות המקומיות.
 
שלשת השבועות בבתי הכנסת
את ימים אלו ניתן לנצל לגדרים וסייגים. וכידוע 'איזהו גיבור? זה שכובש את יצרו', וכבישת היצר נצרכת כאשר עומד אדם בפני חטא. ולכן על הרבנים ומוסרי השיעורים די בכל אתר לעורר על זה רבות בימים אלו, ולא להרפות וישלם ה' שכרם. וחשוב שגם הם ישמרו על עצמם, כי נאה דורש נאה מקיים... והדוגמא האישית היא הטובה ביותר לציבור, והמזהיר והניזהר ירבה שלומו כנהר.