טיפים לקראת פורים

מי קורא את המגילה, תחפושות שאינן ראויות לבית הכנסת, מסיבות פורים בבית הכנסת, ומשלוח מנות לרב. אלון חאמי בטור מיוחד לפורים
 
מי קורא את המגילה
כידוע מגילת אסתר מעלתה רבה מאוד והיא אינה סיפור או הגדה הבאה לסמן מקרה שהיה, אלא היא מצווה וחובה כאחד בין לאנשים ובין לנשים ויש בה טעמים נסתרים כידוע ליודעי ח"ן וכשמה כן היא מגילת "אסתר" ששמו יתברך מוסתר בה ולכן ראוי לראות חשיבות רבה בקריאת המגילה.
 
על כן ראוי וחשוב מאוד שיהיה בעל קורא עם קול גבוה, וכושר בקריאה רהוטה בדקדוק, וקולו ערב ואם אפשר גם שיודע ומבין במקאם - ( כי יש בזה תועלת רבה להבין את המקרה שהיה על ידי הניגון) והכי שוב שיודע הלכות מקרא מגילה. ביכ"נ שקשה להם למצוא אחד כזה מוטב לתת לרב ביה"כ שיקרא להם.
 
ההתמודדות עם רעש הילדים בקריאת המן
האמת רק בגלל הזמן והעיתוי הייתי ממליץ לסתום את האוזניים... נשמע ציני? אך מה לעשות לדורנו המשופע בפצצות ונפצים למיניהם ולרעשיהם -צריך לעצום אוזניים, כן! כך דעת התורה! התורה אינה מסכימה לפיצוצים כאלה ואין בהם משום מחיית עמלק אלא צער רבים בלבד, בהם זקנים נשים וחולים...אם היה בכוחי הייתי מורה אפילו להעניש לא רק את המוכרים אלא גם את הורי המפציצים. אסור להתיר לילדים להסתובב עם נפצים מסוכנים כאלה.
 
גם כך העם הזה רווי בחרדות ממלחמות ופיצוצי אמת רח"ל. אין מצווה להוסיף.. מה גם כפי שהזכרנו שהרבה אנשים זקנים נבהלים מהפיצוץ וישנם נשים מעוברות שזה סכנה עבורם הבהלה כפי המעשה המובא בגמרא על אישה אחת שנבח עליה כלב והיא הפילה מחמת הבהלה, יש כאלה אולי שלא יסכימו איתי ויגידו לי אתה מגזים, זה רק פורים, מותר לצחוק... ואני עומד על עומדי בנדון ואומר גם מהמעשה בגמרא למדנו שאותו בעל הכלב אמר לאישה "הכלב לא נושך, אל תפחדי". אבל היא אמרה לו כבר הפלתי...! לא נעים.
 
מכאן למדנו שמה שאסרה התורה לגדל כלב רע בבית "כלב" לאו דווקא אלא כל דבר שעלול לגרום לנזק ובהלה- קפצונים קטנים אין בעיה אבל לא כפי שאני שומע, כמו רבים מכם הקוראים, על דינמיות...ורק חסר שיזרקו –אטום... ולכן ראוי לכל גבאי בית כנסת לעמוד על המשמר לבל יפוצצו דברים מאין אלו שהזכרנו, וכן יש להקפיד שהפיצוצים לא יפריעו לקריאה של המגילה שחובה לצאת ידי חובה בשמיעה ובפרט למי שאין מגילה כשרה בידו.
 
תחפושות שאינן ראויות
כבר הזהירה התורה באיסור "לא תלכו בחוקות הגויים... " ולכן כל הדמויות בטלוויזיה או הקולנוע וכד' אין מקומם בבית הכנסת ולא בכלל, ולא זו בלבד אלא עוד הזהירה התורה על לבושי הנשים.. שנא' "לא תלבש שמלת אישה" וגם מסוג הדברים האלו אסור להיכנס לבית הכנסת ובכלל... הפורים הינו חג קדוש לעם ישראל וחז"ל השוו יום זה לכיפורים... מצווה לשמוח אך צריך לזכור שזהו יום קדוש שהרי נאמר 'וגילו ברעדה', מותר להתחפש כמובן, אך לא לעשות דברים נגד התורה וחז"ל ח"ו. ומה שאמרו ונהפוך הוא...שאדם צריך להיות שמח מאוד מה שכל השנה אין לו את הזמן והפנאי לשמחה זו כי הוא טרוד בענייני עול הפרנסה והבית...
 
מסיבות פורים בבית הכנסת
כבר אמרנו שבית הכנסת אומנם מקום לתפילה הוא אך עם כל זאת ניתן להשתמש בו גם למקום קהילתי לציבור שוחרי התורה במקום שילכו למקומות לא טובים וירעו ח"ו בשדות זרים ראוי ונכון לחזק את הקהילות. ולכן מאוד נחמד יהיה אם גבאי בתי הכנסת יקיימו מסיבת פורים לילדים ולילדות בהפרדה של זמנים וכמובן לדאוג להם לפרסים ומגדנות.. וכיוצ"ב אפשר לבקש ממחלקת לתרבות תורנית שתשתתף בהוצאות ומימון המסיבה -זה מקובל ומרוצה לכולם.
 
משלוח מנות לראשי הקהל
כאמור אחד ממצוות פורים להרבות אהבה ואחווה בין איש לרעהו ולכן מצווה לתת מתנות לאביונים ומנות איש לרעהו.. ואם כתבו חכמים שמצווה אז קל וחומר להרבות חיבה ואהבה לגבאי בית הכנסת וכל שכן לרב בית הכנסת או רב הקהילה רב העיר או גדול הדור.. ומראים לו בזה שהוא אהוב ומרוצה לעם וידוע שמי שחביב למטה נחמד למעלה. וסימן יפה מהמגילה " ומרדכי היהודי רצוי לרוב אחיו"
 
פניה לקוראי העלון
רו"ח אדר- מכריזים על השקלים.
כידוע שיש מצווה להכריז על השקלים- מובא בחז"ל שהמן הרשע רצה לשקול שקלים על ישראל והקב"ה תרופה למכה והקדים שקליהם של ישראל לשקליו ונצלו מהגזרה. היום שאין שבעוונותינו הרבים אין לנו בית מקדש עדין קיימת מצוות זכר למחצית השקל. היא אינה חובה, אך ראוי לחבבה ולאמצה ולהחזיק ברכי דרבנן.
 
וזה המקום לפרסם את העשייה המרובה שלי עם תשב"ר די בכל אתר ואתר בעזרה לילדים מתקשים במקצועות השונים. אבקש מכם להעלות בדעתכם: אילו היינו יודעים שיש מישהו רעב כולנו הינו נרתמים עבורו, או אילו היינו יודעים על אחד שאין לו לבוש בקור עז היינו נותנים לו את הלבוש העליון שלנו, אולם כשמגיעים לחינוך הילדים - כולנו שאננים וחושבים שמשרד החינוך הוא הכתובת.. ולצערנו עדין לא.
 
 עמותת יד לחינוך(ע"ר) שבראשותי עושה למען עתיד הילדים כדי שמחר לא יגיעו לבקש לחם ולבוש כי אנו דואגים להם לחינוך והכשרה מקצועית למען עתידם.
 
עזרו לילדים האלה וה' יעזור לילדים שלכם תרומות בעין טובה יתקבלו בברכה בנק מזרחי סניף 527 ח-ן 12-70-70 עמותת יד לחינוך(ע"ר) או בטלפון 0502644995 באמצעות כ. אשראי
 
 בברכת חודש שמח לכולנו
 אלון חאמי, יו"ר
 עמותת יד לחינוך.