ניסן: ההזדמנות להגדלת קופת בית הכנסת

חודש ניסן הינו חודש מיוחד במינו וגם באופיו, חודש שמביא איתו את ריח האביב, וגם שעון הקיץ שמסדר לנו זמנים חדשים, המאריך לנו את היום ומקצר לנו את הלילה.

מעבר לכך יש בחודש זה סגולות רבות מקדמא דנא, שכידוע מסוגל הוא לישועה, שנזכה בקרוב ממש אמן, וכמו שנאמר: "בניסן נגאלו, ובניסן עתידין ליגאל".

חודש ניסן גם מוזכר בתורה כראש חודשים לחודשי השנה היינו לפי המאן דאמר בגמרא הוא בעצם ראש השנה העברי, כי לדעת ר' אליעזר בכ"ה באדר נברא העולם.

ואם נרצה לפרוט עוד אודות סגולות החודש  נגלה שהוא מכונה בשם נוסף 'חודש האיתנים', וזאת משום לידת האבות הקדושים בחודש ניסן שהם איתני עולם. בנוסף בניסן יש את חנוכת המזבח והנשיאים, וכמובן ברכת האילנות וחג הפסח, ואם נמשיך לפרוט יהיה טור זה אולי הארוך שבטורים.

ומה בנוגע אלינו גבאי ורבני בתי הכנסת די בכל אתר ואתר?

את החודש הזה ניתן ואפשר להפוך אותו להיות המרכזי והזמין בהזדמנויות להגדיל את ההכנסות לקופת בית הכנסת, שבוודאי תיתן לנו עוד דחיפה ואוויר להוצאות השותפות והיומיומיות במהלך השנה.

אך תחילה, קודם נדבר על צמצום ההוצאות השותפות או נקרא להם החיסכון היעיל, שניתן בוודאי למנות אותו באופן מסוים כהכנסה.

החל מניסן ניתן לעשות בדק בית והכנה לקראת הקיץ החם הקרב ובא, בחיסכון ההוצאות המיותרות.

בדרך כלל, רוב ההוצאות הרבות הם בשל הדלקת המזגנים ותאורת החשמל כאשר שעות הפעילות בבית הכנסת ארוכות מהחורף.

החלפת נורות החשמל תוזיל באופן משמעותי את העלויות לחב' החשמל.

אני ממליץ על שיפוץ הגדלת חלונות בבית הכנסת, אשר יכניס אור בהיר ואוויר טוב לבית הכנסת, ניקיון המזגנים בוודאי יועיל בחיסכון מתח החשמל. אני ממליץ על שתילת עצים גבוהים בחצר סביב בית הכנסת [אמנם יש על כך דיון הלכתי, אך מרן הגר"ע יוסף זצ"ל מתיר זאת], וידוע כי העצים פולטים חמצן וגם נותנים צל משובח המקרר את קירות בית הכנסת בחודשי הקייץ החמים.

שאו ברכה

ובציון תיכונני אמן.