פרוזדור וטרקלין: חצר בית כנסת ופיתוח וטיפוח סביבתו

האם לבית הכנסת ראוי שיהיה חצר?

נאמר בתהילים "בחצרות אלוקינו יפריחו".

בדרך כלל כשמדברים על אחוזת בית או ארמון תמיד מצטיירת לנו התמונה של מבוא הבית, החזית המפוארת והמעוררת הנאה ממדשאות הגן המלאי אילנות ופרחים המגוונים בצבעים וממנים שונים, ואם כך נראה הוא הגן, כל שכן שבתוך הבית ישנו פאר והדר - שהפרוזדור הוא רק הכניסה לטרקלין.

כל כך מתאים חודש שבט שבו מסמנים את חג האילנות בטו' בו וראוי ונכון לדבר על טיפוח בית הכנסת וסביבתו.

למדנו שראוי ונכון שיהיה מבוא לבית הכנסת עם חצר מטופחת ונעימה, הקורצת להציץ לבפנים. כי בית ה' צריך להיות מכובד ונעים, ולא פחות מארמון נשיאותי ובוודאי יותר.

בסדרת 'בית הכנסת הסיפור' ישנה גם התייחסות לכך, וכה נכתב שם: לבית הכנסת לא נכנסים מיד, אלא מקובל שיש מבואה או כניסה שבו נערכים לתפילה.

נורמה זו מזכירה את הר הבית שבו עמד בית המקדש והיה מעין כניסה ומבואה קדושה גם כן לבית המקדש עצמו. בכל בית כנסת קיימת 'עזרת נשים' המיועדת לנשים המבקשות להשתתף בתפילה. גם בבית המקדש היתה מלבד 'עזרת ישראל' גם 'עזרת נשים'.

הרבה לא יודעים שבית הכנסת הוא מקום ציבורי, וכוונתי לציבורי עירוני ולכן ראוי ונכון שגבאי בתי הכנסת ויחידי הקהל ידברו על הנהלת העירייה או המועצה לטפח את החצרות ולשתול בהם מיני אילני פרי וריח לפאר את בית השם ולרוממו.

בכל רשות מקומית (עירייה) ישנה מחלקה הנקראת שפ"ע = ר"ת שיפור פני העיר, ולהם תקציבי עתק לגינון ופיתוח, ומין הראוי וכך ראיתי בכמה מקומות שהעירייה מסייעת לשתול עצי פרי בסמיכות או בחצר בית הכנסת בכדי לברך עליהם בחודש ניסן ברכת האילנות.

גם ההשקייה, הטיפוח והגינון יתכן ואפשר שתהיה באחריות העירייה וכך לכולם זכות בעשיה.

*כמובן שאפשר להרוויח תרי טיבותא מהעניין, מחד נוי ויופי ומאידך שיעור תורני לציבור, לדוגמא: אצלי בבית הכנסת יש עץ לימונים ובטרם בו שנת השמיטה, הראיתי לציבור כיצד מסמנים את פירות השישית. עליתי עם סולם על העץ וקשרתי חוט אדום סביב הגיבעול, וכן כל הפירות, כך שכל מי שהגיע לבית הכנסת וראה זאת הייתה סיבה להסביר לו את הלכות קדושת פירות שביעית.

ועצה טובה נוספת, ניתן גם לסמן עץ פרי חדש ולשים עליו שלט גדול "עורלה" או להעמיד שלט בסמוך עם נוסח תרומות ומעשרות (טבל), ויפה עושים בתי כנסת שבשנת השמיטה כותבים פתקים בחצר "הפקר" ותבוא עליהם ברכה.

מאחל לקוראי המדור ולכל עם ישראל חודש שב"ט - שנשמע בשורות טובות

בברכה.