על חשיבותה של קופת גמ"ח בבית הכנסת ומחוייבות הגבאים בכך

"..ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצריים שלשת ימים" רש"י על אתר: חשך של אופל, שלא ראו איש את אחיו שלושה ימים, ועוד שלשת ימים אחרים חשך מכפל על זה שלא קמו איש מתחתיו, יושב אין יכול לעמוד, ועומד אין יכול לשבת.

נראה לי בס"ד להסביר את הפסוק הנ"ל בדרך מוסר. ידע הקורא שהעונש הכי גדול לאדם הוא עיוורון ל"ע, כי העיוור נחשב כמת, אך עוד יותר קשה הוא העיוורון הרוחני של האדם שאינו רואה את צרת חברו ואינו עומד לימינו להושיעו, ואינו יושב לצידו לפייסו, ואין צריך לומר שאינו מכבדו.

 

לא פעם הקרוב שלך נמצא בקשיים ובמשברים ולמרות שאתה נמצא בסביבתו, אינך מרגיש שחסר לו, אתה יושב ולא עומד לידו או שאתה עומד ולא יושב לצידו, אתה נמצא בחושך לעומתו, ולעיתים אתה גם מסוגל לתבוע ממנו דרישות ובקשות, ומשלא יענה לך אתה מקפיד עליו.

 

הגמרא בברכות (כח,א) מספרת דבר איום ונורא, אודות רבן גמליאל נשיא ישראל, שציער את ר' יהושע לאחר שהודח מנשיאותו, ר"ג חזר בו ולכן הלך לפייסו, כאשר הגיע לביתו ראה את קורות ביתו של ר' יהושע שהם שחורים, א"ל ר"ג מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה, א"ל ר' יהושע אוי לו לדור שאתה פרנסו, שאי אתה יודע בצערן של ת"ח במה שהם מתפרנסים ובמה הם ניזונים, אמר לו נעניתי לך מחול לי, ולא אשגח בי.. ע"ש. יובן שישנה תביעה בשמיים על אנשי הציבור וראשי הקהל,אם לא משגיחים על הציבור, שליחי הציבור וראשי העם צריכים לחוס ולסייע לציבור ולא ליפול עליהם כטורח ומשא, בסימן "אֵיכָה אֶשָּׂא לְבַדִּי, טָרְחֲכֶם וּמַשַּׂאֲכֶם וְרִיבְכֶם" (דברים א, יב).

 

הסיפור המפורסם על שני האחים שהיו 'שווים אבל שונים' משאירה עבורנו צלקת עמוקה שצריכה לפתוח כיון חשיבה עבורנו. ראובן ושמעון אחים תאומים, ראובן איש עסקים מצליח ומשגשג ולעומתו שמעון אחיו דל אמצעים וקשה יום. באחד הימים שעת לילה מאוחרת, נשמעות דפיקות בדלת ביתו של ראובן, רב העיר הגיע לבקרו, ראובן נבהל מהביקור פתע של הרב, ושיער בליבו שקרה דבר מה, מדוע הטריח רבנו עצמו להגיע עד אלי? שאל ראובן! ישנו מקרה דחוף, "משפחה בת עשרה נפשות נותרה ללא פת לחם, אני צריך את עזרתך בתרומה הגונה", כן רבנו, ככל שתאמר לי העשה, רק יאמר לי רבנו האם אפשר לתרום בצ'ק, אמר לו הרב כן, אך בתנאי שהצ'ק יהיה כתוב על שם ראש המשפחה, הסכים ראובן התורם ושאל לשמו, ויאמר לו הרב כתוב על שמעון אחיך.

 

רבותיי היקרים! התורה מצווה אותנו ומבשרך אל תתעלם (ישעיהו נח, ז), אדם בעל נפש ומידות טובות יודע לראות את חברו, צא וראה טיבם של ישראל שעליהם נאמר "ולכל בני ישראל היה אור במושבותם", כי תמיד ראו את האחר.

 

לכן ראוי שבכל בית כנסת תהיה קופה או גמ"ח הלוואה ועזרה לציבור הרחב, אפשר בתמורה לצ'קים דחויים או ערבות אחרת בכדי להבטיח את החזרת ההלוואה לקופה על מנת שגם אחרים יוכלו ליהנות מכספי הציבור.