מלחמת כסליו אקטואלית: איך ננצח שוב בבתי הכנסת?

חודש כסלו הוא חודש מיוחד במינו, חודש שמסמן את תחילת הגאולה האמיתית והשלמה שכולנו כל כך מדברים עליה, וכולנו מחכים מצפים לראותה בקרוב ממש.

בסוף חודש זה כידוע, נגאלו ישראל ע"י המכבים מיד היוונים. זה היה בתקופת אמצע בית ראשון, כאשר כל רצונם של היוונים היה לפגוע ברוחניות של עם ישראל, ולא בגופם הגשמי. כל כך מתאים לתקופה שאנו נמצאים בה, כביכול אנו רואים את הישמעאלים אויבים שלנו כמזיקי הגוף הגשמי, בו בשעה שהאויב האמיתיים שלנו, הם הסמוכים על שולחננו.

לצורך העניין אדום הוא עשיו, אנו מחשיבים אותו כידיד ורע, ובעצם משתכרים מהטכנולוגיה ו"הקדמה" שלו, ומתגעלים במודרניזציה המזויפת. בינתיים הוא מצליח לחדור אלינו כמו וירוס קטן, ולהרוס אותנו רוחנית, ובכך מנתק אותנו ממקור הקדושה והטהרה. אין ספק שהיום היצר הרע משתולל בעוד שנותר לו רגע לפני הגאולה, הוא מסית אותנו לכיוון אחר לבל נרגיש במעשיו הרעים. את הנזק שהוא מחולל בלאט, איש מאיתנו לא מרגיש. היום רגע לפני הגאולה, ברור כשמש שהאויב והמלחמה האמיתית היא כמו אז בכה' בכסלו, מלחמת הטהרה מול הטומאה.

לכן, חובה עלינו הרבנים והגבאים בבתי כנסת, ובכוללים, בישיבות, ובתלמודי התורה, להיות ערניים לדבר, כי אם ח"ו יש עוון - המנהיגים לא עלינו נתפסים בו ראשונים רח"ל.

לכן יש להקפיד, שלבית הכנסת שלנו, יגיעו אנשים והנשים וילדים\ות בלבוש מכובד וצנוע הראוי לבית ד', וגם כשיש שמחות ואירועים שונים כגון אזכרות.. וכד', חובה לדבר עימהם, קודם לכן ולהזהירם לבל יכשלו ויכשילו את הרבים. כי קדושת המקום עולה על הכל, וכל כסף וזהב שישלשלו לכיס הציבורי, אינו שווה מאומה, כי אם אין יראת שמיים במקום והרגוני.(ולצערנו הרב, ראו כמה נזהרים העם מלהשמיע קול במוזיאון או בבית תפילם, למרות שאין בהם קדושה כלל, אלא להיפך).

 יש להקפיד גם בשבתות וחגים, לבל יגיעו  האורחים עם רכב או מכשיר נייד ח"ו, או עם ארנק או מצלמה וכיוצ"ב. היום לצערנו ישנם מכשירים קטנים כאלו שכמעט ולא ניתן להבחין בהם ולצלם.., ואלו אחינו הטועים, בחושבם להנציח את האירוע לעד נצח נצחים, והיא מזכרת עוון עבורם, ולא יבינו זאת כי בחשך התהלכו. נמצא חילול שבת בבית אלוקינו ח"ו וכידוע שאין קטגור נעשה סנגור.

לכן גבאי חכם, שמבין מדעתו, שיש אירוע מסוג כזה או אחר וחושש לחילול הקודש, ואין באפשרותו למנוע זאת, יעשה בחכמה, ויסדר להם מקום ללון  בקרבת בית הכנסת או בחדר הסמוך, ידאג להביא פלאטות חשמל וכל מה שיעלה על הדעת כי להצילם ממכשול.

מה גם שאם הגיע אחד כזה, לא יביישנו ברבים ויורידנו מהתיבה ח"ו, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואולי יתעורר לתשובה ויחדל ממעשיו הרעים, ושב ורפא לו, וכבר אמרו חכמים: "מוציא יקר מזולל כפי תהיה".

מודעה רבה: בהזדמנות זו, חשוב לסדר את עניין העירוב של בית הכנסת, למרות שיש עירוב סביב לעיר, צריך שגם סביב החצר של בית הכנסת יהיה עירוב, כי לפעמיים מטלטלים בחצר, או מכניסים ומוציאים, כידוע. בדרך כלל הגדר ההיקפית היא מועילה, רק שמעל השערים צריך שיהיה איזה חוט או ברזל המקשר בניהם, וטוב שרב חכם ונבון  יראה זאת ויאשר. וראה ברש"י (סוטה מא) כפי שהיה בשערי ירושלים.

בברכת חודש טוב ומבורך לכולנו

אלון חאמי