מחלוקת בבית הכנסת

רבי אלון חאמי, על סכנתה של המחלוקת, ובפרט בבית הכנסת ובית המדרש

זה לא מקרה שפרשת קרח פותחת את חודש תמוז. תמו"ז ר"ת זמן תשובה ממשמש ובא, ולכן כדי להזהירנו מעניין המחלוקת והדומה לה נסמכה פרשה זו.

אך המביט יראה לימוד נוסף. אך טרם נקדים ונדייק מדוע פרשה שלמה נכתבה על קרח? חז"ל אמרו שהסיבה לכך היא כדי לעשותה 'זיכרון לבני ישראל', למען יראו ויראו. אך עם זאת מצאנו שבמחלוקת קרח, נידונו הצדדים החולקים על משה ואהרון במיתות שונות ומשונות. המתבונן יראה שזה קיבל עונש קשה מזה. מה בין עונשו של קרח לעונשם של עדתו ? שזה קרח נידון בבליעה באדמה ואילו העדה נידונה בשריפה?

כמובן שאנו יוצאים מנקודת הנחה שבוודאי ובוודאי שאין להצדיק את מעשה מחלוקת קרח, למרות הטענות והראיות שהביא באשר לייחוס שלו לכהונה. ואע"פ שרמזו עליו את הס"ת צדיק כתמר יפרח- קר"ח בסופי תיבות, עדין לא היה צריך לצאת ולחלוק על הכהונה. אם זאת מפחיד לחשוב שלפעמים התלמידים לא מפרשים טוב את דעת רבם ויוצאים מגדרם וגוררים למחלוקת אשר לא להם.

לקרח היה עניין אישי לברר באשר לתפקיד הכהונה, מתוקף הייחוס שלו כפי שהזכרנו. ואם לא היו קמים העדה משבט ראובן, שלהם כלל לא היה עניין בבירור אלא כחסידים שוטים בעלמא, אולי לא הייתה המחלוקת נגררת לממדים עצומים כאלו. וראינו שלבסוף העונש שקיבלו התלמידים יותר מקורח בעצמו, שחלק וערער על הכהונה. וכמובן שהסיבה לזאת כי העדה נקהלו על משה ואהרון במחלוקת שלא להם.

"וינועו אמות הסיפים מקול הקורא והבית ימלא עשן" (ישעיה-ו,ד), רש"י על אתר מסביר: מקול המלאכים הקוראים והוא היה יום הרעש שנא' בו "ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה" (זכריה יד).

נמצאנו למדים! שהכהונה הוא עניין רוחני שהקב"ה נתן אותו לאדם (כהונה מלשון תפקיד)\ בעצם מחלוקת קרח הייתה על הקב"ה באשר לחלוקת התפקידים. ואילו העדה חלקה על משה ואהרון. מבהיל לחשוב שהקב"ה הקפיד על המאתיים וחמישים אנשי העדה שחלקו על משה ואהרון באשר הם. ונענשו בשריפה כאמור לעיל, יותר מאשר חלק קורח על הקב"ה,רח"ל.

גבאים ומתפללי בית הכנסת יקרים והאהובים! כמה יש לנו ללמוד לברוח מהמחלוקת, כבורח מהאש תרתי משמע. וכבר הורונו חז"ל בכתוב "תולה ארץ על בלימה", על מי שבולם פיו בשעת מריבה, והחכם אין לו אלא לשתוק. אסור לנו לעורר מחלוקות בתך בית הכנסת וכל שכן לא להביא לידי מחלוקת בבית הכנסת, ובמקום שיש שם מחלוקת אסור להתפלל וגם השכינה בורחת ממקום זה. ועיין בגמ' (ביצה כ') מה אמר תלמיד אחד מב"ש לחברו מב"ה.. וכיצד השתיקו, ותהנה.

לעילוי נשמת מו"ר סבי וסבתי שהחודש פקידת שנתם ה"ה רפאל אנקונה בן עדינה ושולמית בת פרידה ז"ל

חודש טוב ומבורך!