לכל הרציחות הללו ישנה כותרת אחת: יהודים. קינתו של ר' אלון חאמי על הטבח בבית הכנסת

אוזני מי לא נצרבות  משמוע את השמועות הרעות! עיני מי לא נעצמות מראות את התמונות המחרידות , ריבונו של עולם "ראה דם עבדך השפוך" ותאמר די לצרותינו בגלות המר והנמהר הזה.

על מה השם עשה זאת לנו ,כי עלה המוות בחלוננו רח"ל. אחים יקרים ואהובים! כמדומני שכותב הגאון מוילנא, שכל מה שמראים לאדם זה כדי לעוררו. הגמ' (ברכות נט, א) " לא נבראו רעמים אלא לפשוט עקמומית שבלב".  

כשאנחנו שומעים את  שהרעה שבאה בימים האחרונים, ואנחנו מתייראים , ואם במקום חיותינו אנו מתייראים (שהם בתי כנסיות ובתי מדרשות) זה אומר דרשנו!

אנחנו חייבים להבין שהקב"ה רוצה מאיתנו משהו. עוד יותר לא מובן כשרואים קורבנות קדושים וטהורים נמסרים לרציחה!! נערים נחטפים, מתפללים עם תפילין נשחטים. צריך לדעת על מה הקב"ה משמיע לנו ?

לכל הרציחות הללו ישנה כותרת אחת: יהודים .

אנחנו יהודים בני אברהם יצחק ויעקב מאמינים בני מאמינים שהקב"ה אב רחמן המוכתר בשלוש עשרה מידות של רחמים, והוא טוב ואין רע יוצא מטוב. אבל משהוא כאן קורה?!

אנחנו צריכים להיות כנראה יותר יהודים! לא רק בחיצוניות אלא בפרט בפנימיות.

הגויים יודעים לזהות אותנו לפי החיצוניות שאנו יהודים והבורא יודע לזהות אותנו בפנימיות אם אנו באמת מתנהגים כמו יהודים, כי הקב"ה חוקר ליבות וכליות.

שהתורה אמרה לא תשנא את אחיך בלבבך(שאף אחד לא רואה את הנעשה בלבבך). אז אסור ליהודי לשנוא יהודי, נקודה! אך חובה עלינו  לאהוב כל יהודי. מותר להתווכח ומותר להדין בדין תורה אבל להגיע לשנאה ח"ו !!

לא לחינם אמרה התורה " עשיו שונא ליעקב " כי  זוהי מידתם.

וכאן המקום לקרא לציבור

שאין מצווה להתגרות בעמים כפי הנא': 

" אַל תָּצַר אֶת מוֹאָב וְאַל תִּתְגָּר בָּם מִלְחָמָה " , יעקב אע"ה בא בחכמה (במרמה) על עשיו כדי להשיג את הברכה. ולא יצא עליו בוויכוח או תגר אודות המכירה של הבכורה מכבר.

ולכן המסקנה רבותי אחד שנתחזק בנינו ולא רק מהשפה ולחוץ אלא במעשה, ומאידך נזכור לא להתגרות בבני דודינו הישמעלים, שכבר נאמר עליו פרא אדם ידו בכל ויד כל בו.

ומי יתן והקב"ה ימתק מעלנו את הדינים ונזכה לשפע של רחמים, אמן.