חשיבותה של ההודאה על הגשמים וטיפים לחורף

חודש  מר חשוון הוא חודש ללא חגים, אךהחל מיום ז' במר חשוון נתחיל לבקש על ירידת הגשמים בברכת השנים. לירידת הגשמים ישנה משמעות רבה, לא רק לאדם עצמו אלא לכל הבריאה כולה.

לדור המבול לא היה חסר דבר, כסף וזהב לרוב, פרנסה אושר ובריאות עד שאמרו "למה לנו לדעת דרכך ואין אנו חפצים במצוותך" (מנורת המאור על פי איוב). מרוב הטובה שכחו את בוראם ולבסוף נשא עליהם עוונם.

בנוהג שבעולם, אדם שהוא רעב ובא אחר ומושיט לו תאנה אחת או תמרה אחת כדי להחיות נפשו לשעה אחת - מכיר לו טובה ונותן לו הודיה. ואם הוא זנו ומפרנסו תמיד ואינו נותן לו לבוא לידי עניות או רעבון לעולם, ועוד טרם יקרא יענה יענהו, ויתן לו כל צרכיו בשפע - אינו זוכר לזה את חסדיו ובא לידי שכחה מרוב טובה והרגל. ואף על פי כן הכל יודעים שטובתו של זה מרובה משל זה אלף אלפי פעמים.

בא וראה, כי אין לך חסד גדול מזה שהקב"ה מוריד לנו גשמים בעתם. בני אדם ישנים על מטתם, והקב"ה פותח להם את אוצרו הטוב ומעלה להם טללים ומוריד גשמים ומשקה השדות ומרוה אותם ומוציא יבולם ומברכם בכל מיני ברכות –האם אינם חייבים להודות לו? חסד גדול זה, אם קל הוא בעיניו של אי מי - אינו קל בעיני חכמים יודעי גבורותיו של הקב"ה, ואינם שוכחים אותו לעולם.

אמר ר' יוחנן: שלושה מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו לשליח, ואלו הן: מפתח גשמים, מפתח של חיה(יולדת),ומפתח של תחית המתים. מפתח של גשמים מניין? דכתיב (דברים-כח) "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעיתו"..(תענית ב').

ואמרו חז"ל גדולה ירידת הגשמים יותר מתחית המתים. שתחית המתים לאדם, וזו לאדם ולבהמה, ועוד תחיית המתים לישראל וגשמים לישראל ולאומות העולם.(בר"ר - יג').

גוי אחד שאל את רבי יהושע בן קרחה, אמר לו: יש לכם מועדות ואנו יש מועדות. בשעה שאתם שמחים-אין אנו שמחים. ובשעה שאנו שמחים אין אתם שמחים. ואימתי אנו ואתם שמחים? בשעת ירידת הגשמים בעולם.

באו ונכיר טובה למיטיב הטובה נתחזק באמונה ונכיר בהשגחה כי רק כך נראה נזכה לגאולה.

לקראת החורף

מדי שנה אנו מרעננים את העצות ונותנים טיפים לקראת ימי הגשמים.

א.    יש לדאוג לנקות את תעלות הניקוז והביוב והמרזבים.

ב.     יש לנקות את השטיחים והוילונות מאבק לפני שאנו מכניסים אותם לבית כנסת.

ג.      יש לנקות את מסנני המזגנים לפני מעבר למצב חימום, וכן את תנורי החימום (מאחר שכשמדליקים נשרף האבק ויוצא ריח לא נעים ולא בריא).

ד.     לחבר את השלטים, מרזבים, מזגנים, וכד' היטב על מנת שהרוחות לא יגרמו לנזקים.

ה.    לדאוג בכניסה לבית הכנסת שיהיה מבוא מקורה לבאים והיוצאים .

ו.       לדאוג לכמות גדולה של מגבות.

ז.      מומלץ לשאול מגמ"ח מטריות לקהל מבוגר, שיש לו קושי בהליכה בזמן הגשמים, ואם אפשר שיהיה אחד מהקהל שברשותו רכב היכול להחזיר את המבוגרים לביתם ללא פגע ח"ו – מה טוב.

ח.    יש לבדוק את תקינות החשמל על ידי חברת החשמל או חשמלאי מוסמך.

ט.    יש לדאוג שבמדרגות יהיו פסי מניעת החלקה בעת שיש גשמים, מעקה אחיזה תקני במדרגות, גם של עזרת הנשים.

י.       יש לדאוג לנורות חירום במקרה של הפסקת חשמל.

בברכת חורף בריא

אלון חאמי