בתי הכנסות טובות

לא, זו לא טעות כתיב. בתי הכנסת בימים אלו  מלאים בלי עין הרעה בהכנסות יפות לקופת בית הכנסת, מה עושים עם כל הכסף, והיכן מומלץ להשקיע יותר?

אלון חאמי

ימי החגים זו הזדמנות טובה לשפר את המאזן השנתי שלנו מבחינת הכנסות והוצאות.

ישנם בתי כנסת שיודעים להכניס כסף רב בתקופת החגים ולעומת זאת במהלך השנה הם כמעט וריקים מאדם. מה עושים בכל הכסף שנצבר בבנק?

כמובן שלהשקיע במהלך השנה בשיעורי תורה ופעילות לילדים או עזרה לנזקקים בחלוקת מזון ביגוד וכד' הוא דבר מבורך, אך עם כל זה אני מכיר לא מעט בתי כנסת שיש להם בעו"ש עדיין הרבה מאוד כסף שלא מנוצל.

כמה אפשר להחליף ריהוט או מזגנים? בואו נצא מנקודת הנחה שבית הכנסת הינו כבר מהמשוכללים ביותר, ועדין ב"ה ישנם הכנסות טובות.

עצתי, לפתוח כולל  בעלי בתים או כולל אברכים שיקבלו מילגה חודשית, כך גם המקום יהיה פעיל במשך השנה בתפילות ותורה ומאידך אנו מזכים את התורמים שמהכסף שלהם נעשים מצוות, כסף ששוכב בבנק לא מייצר מצוות  והיום בריבית הנמוכה גם כסף הוא לא מייצר...

בהקשר לכך הייתי רוצה להביא משנה ממסכת אבות, ללא כל תוספת שעלולה רק לגרוע: אמר רבי יוסי בן קסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד, ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום. אמר לי: רבי מאיזה מקום אתה אמרתי לו: מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי: רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דנרי זהב ואבנים טובות ומרגליות. אמרתי לו: אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה.


וכן כתוב בספר תהלים על ידי דוד מלך ישראל: "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף". ולא עוד, אלא שבשעת פטירתו של אדם אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. שנאמר: בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך. בהתהלכך תנחה אתך, בעולם הזה; בשכבך תשמור עליך, בקבר; והקיצות היא תשיחך, לעולם הבא; ואומר: לי הכסף ולי הזהב נאם ה' צבאות.

יש פירושים רבים על המשנה הזו, אך אני חושב שכל מילה נוספת מיותרת. ההשקעה הטובה יותר לבית הכנסת היא כאמור בקיום המטרה הרוחנית שלו. אגב, גם בחוק העמותות יש כלל שאין להשקיע כספים לצורך הכנסות מאחר שהעמותה היא לא דבר רווחי אלא נדרשת היא למלא את ייעודה. אכן עם ההשקעה היא חלק מהייעוד החוק משתנה וההשקעה מותרת.

ולכן גבאי חכם ובר דעת, יעשה אסיפת ועד ויחליט לפתוח  מרכז לימוד לכלל הגילאים, ושכרו מהשמים.