רב, פרנס ציבור? תפקידך לפרנס את הציבור, לא לקחת ממנו

חודש אלול פירושו חיפוש, והמילה נגזרת מהתרגום בפרשת מרגלים "ויאללון ית ארעא".

אדם ירא שמים צריך תמיד לחפש אחרי מעשיו  מחד לבדוק האם הוא בדרך הנכונה, ומאידך האם יש מה לתקן. זה בפן האישי, אך נכון עוד יותר  לעסקני הציבור ואם תרצו לקרוא להם פרנסי הציבור. לא פעם אמרתי שפרנס הציבור תפקידו לפרנס את הציבור כמשמעו, ולא להתפרנס מהציבור שהוא הפך משמעו.

מצאנו בחז"ל וכן הרמב"ם  היה מתנגד בכל תוקף שרב יקבל שכר על תפקידו. כמעט בכל ההיסטוריה של חכמי הדורות לכולם הייתה מלאכה שממנה התפרנסו ושליחות הציבור הייתה בחינם, וכך שנים עבדכם נוהג. מתנות ועידודים אינם בחשבון. אני זוכר שלפני כעשר שנים התבקשתי למסור שיעורי תורה ולהנהיג בית כנסת מפואר שיש לו בקופה הרבה מאוד כסף. המעניין שהשאלה הראשונה ששאל אותי הגבאי, לא כמה תורה אני יודע או מה הכישורים שלי כרב?! אלא כמה כסף אתה לוקח? אני לתומי השבתי לו שאני לא לוקח אבל גם לא נותן, מצחיק!! אבל מכאן נפתח דרכי לתוך ליבו, אנחנו הרבנים והגבאים צריכים לשמש דוגמא חיובית.

אם הגבאי חכם והוועד מסכים לשלם לרב או למוסר השיעור שהרי סוף סוף יש כאן ביטול מלאכה, אז אפשר-אבל לא לדרוש זאת כתנאי.

לא פעם נתקלתי ברינונים אחרי תלמידי חכמים שדרשו סכום "היקט". לבריאות, אבל אל תשכח שמדובר בכספי ציבור.

זוכרני שהייתי ילד קטן היו בדור הקודם אנשים זקנים יראה ה' אוהבי תורה וחכמיה כשהיו עולים לתורה היו תורמים חי' שקלים לבית הכנסת, חי' שקלים לקורא בתורה וחי' שקלים לרב בית הכנסת. זה היה כבוד לתרום גם להם.

בכלל כספי ציבור הם מהכספים שצריך לתת עליהם דין וחשבון וגם פרסום בציבור. אנחנו נמצאים בימי חודש אלול וראוי שהציבור לא יחשוד בעוסקי הציבור.

אני מציע לעסקני הציבור לתלות על לוח המודעות של בית הכנסת מדי חודש דו"ח הכנסות והוצאות. לדעתי לא חייב לציין יתרות בבנק. גם משום עינא בישא וגם משום מניעת מחלוקת שהרי סוף סוף הוועד הוא הנבחר לטפל בכספים הנ"ל.

עצות:לא לשכוח התארגנות לימים הנוראים, כגון תיקון כיסאות,ניקיון וכו' לחפש אחר בעל תוקע כשר, חזן ירא שמים כפי שמובא בהלכה,שהיו טליתות ספר לציבור הרחב, שופר מהודר, מיזוג טוב.. וכו'.

והכי חשוב לקבל כל אדם בסבר פנים יפות ולא לפגוע בשום אדם, ולו הרחוק ביותר, כי סוף סוף אנחנו עם ישראל אחד וריקנים שבך מלאים מצוות כרימון.

ברכת תולה ארץ על בלימה יטיב לך כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה.

המדור נערך על ידי רבי אלון חאמי

יו"ר ארגון בזמן

טלפון: 5047924 03

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.