חג פורים השמחה [בטוחה] לילדים וגם למבוגרים

פורים בפתח והשמחה מרובה. גם פסח כבר נראה באופק, ופעמי האביב כבר נשמעים. כיצד מתכוננים לקראת החגים, וממה יש להיזהר בפורים? היועץ ר' אלון חאמי בטור מיוחד לקראת פורים.

פורים קרב והלבבות מלאים שמחה והתהלבות. לא רק אצל הילדים אלא גם אצל המבוגרים. במגילת אסתר נאמר כי אסתר המלכה ציוותה על מרדכי היהודי "לך כנוס את כל היהודים" ועל כך הייתי רוצה להתעכב.

בהתכנסות ישנה מעלה גדולה והשפעה מרובה מאד. ועם זאת ברור לכל, כי בשביל לקיים את הפסוק "לך כנוס את כל היהודים" נדרשת הכנה ארגונית גדולה.

בית הכנסת הוא משכן וכינוס של כל עם ישראל – מקום המקבל את הקהל, ועל כן מן הראוי שבית הכנסת יהיה תמיד מוכן לקבל אליו המונים המבקשים להתכנס בצילו. אגב, המושג בית כנסת מגיע מן הביטוי הארמי 'בי כנישתא' שמשמעו בית שבו מתכנסים.

ברבים מן הקהילות אנו מוצאים קהילה גדולה ובית כנסת קטן. או שבית הכנסת לא ערוך לקבל את ההמונים הבאים בשעריו. אין זה מצב ראוי. על הגבאים לדאוג שבית הכנסת יהיה ערוך לכולם, בפרט לפני החגים כמו פורים ופסח.

ראשית אציע לבדוק לפני כל חג או ארוע גדול, את מושבי בית הכנסת. לבדוק שהם תקינים ושניתן לשבת עליהם בביטחה. לפעמים כאשר קהל גדול צפוי להגיע אין מושבים לכולם וכדאי להכין מראש ערימת כיסאות מפלסטיק [של חברת כתר למשל] כדי שאנשים לא יזדקקו לעמוד בכל התפילה, קריאת התורה או קריאת המגילה. כמו כן לדאוג שיהיו סידורים וחומשים כרוכים וקריאים.

גם את השירותים יש לאבזר, ולדאוג לנקיונו.

בחג פורים כדאי לבחון בעצה אחת עם רב פוסק האם ניתן לקרא את המגילה באמצעות רמקול, לפעמים ישנן נשים בעזרת הנשים שהרעש מפריע להן לשמוע [אגב, ישנה דעה שאם ניתן לשמוע את המגילה ללא הרמקול מותר גם לשמוע אותה עם הרמקול, כאמור בעניין זה יש להתייעץ עם רב מוסמך]. אגב, את כל הארגון הנ"ל יש לעשות גם בעזרת הנשים כמובן.

מקומות בהם קוראים את המגילה מחוץ לבית הכנסת, וכגון ברחבה או ברחובה של עיר, העצה של הרמקול אינה רלוונטית הן בהיבט ההלכתי והן בהיבט הרעיוני. בית הכנסת הוא כאמור מקום התכנסות הקהל, והעמידה ברחוב, או על מרפסות הבתים מחמיצה את כל הרעיון של בית הכנסת.

מומלץ מאד לפני פורים להוציא הודעה חד משמעית מהגבאים כי אין להביא לבית הכנסת בשעת קריאת המגילה 'קפצונים, נפצים, דינמיוט' וכו'. רעשים אלו מפריעים מאד לקריאת המגילה. מלבד זאת הם גם מסוכנים. ידועה הגמרא המספרת על אשה שהפילה את עוברה לאחר ששמעה נביחת כלב, ומה נאמר על דינמיוט או כל כלי נפץ אימתניים אחרים?

נושא הדינמיוט ושאר כלי המשחית אינם ראויים גם בחצר בית הכנסת. הם עשויים להבהיל אנשים מבוגרים ולגרום חלילה לאסון.

ואם ברעשים עסקינן אנצל את הבמה המכובדת הזו להתריע שוב אודות הטלפונים הניידים. בשעת קריאת המגילה כאשר כולם עסוקים ומתרכזים בשמיעת הקריאה, או גם בתפילה וחזרת הש"ץ מצלצל הטלפון ואנשים שתיקים את בעל המכשיר כאשר ההשתקה עושה יותר רעש ממה שהיה. זו היא הנהגה פסולה, והמלצתי היא שכל גבאי יתלה כרזה בפתח בית הכנסת כי אין להיכנס להיכל עם טלפון נייד פועל.

ויהי רצון שתרבה השמחה בינותינו וישלח לנו ה' את משיח צדקינו בקרוב.

המדור נערך על ידי אלון חאמי

יו"ר ארגון בזמן

טלפון: 5047924 03 

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.