בלוגבאי: גיוס כספים אינו בהכרח 'שנור'

 

הגיעה העת לעשות רוויזיה בכל נושא איסוף התרומות. בעולם המודרני קיים מערך מסודר המכונה 'גיוס כספים', וגבאי ופרנסי בית הכנסת מוזמנים לעשות בו שימוש

 

יהודי אחד היה אוסף כספים במשך שנים לבית הכנסת.

בעברית מדוברת קוראים לכך 'שנור', הוא היה 'שנורר'. מידי שנה היה נוסע לתפוצות, בעיקר לארה"ב, מכתת את רגליו בין בתי העשירים, וחוזר עם סכום כסף נכבד.

אחד מן התורמים הקבועים היה הגביר פ. בכל עת ששהה בארה"ב היה נכנס אליו השנורר, ומקבל ממנו 2000 דולרים. סכום נאה ללא ספק.

באחת הפעמים, מגיע השנורר שוב לארה"ב, כדרכו מסתובב אצל הגברים ובעלי הבתים העשירים של מנהטן, ולא שוכח גם לבסוף להיכנס לביתו של אותו גביר – פ.

פ. קיבלו במאור פנים כדרכו והעניק לו חבילה של שטרות. השנורר ספר וגילה כי בידו 19 שטרות של מאה דולר, כלומר 1900 דולר.

סליחה שאני שואל, הקשה השנורר החצוף מעט, מדוע רק 1900? בכל פעם אתה נותן לי 2000!

פ. העשיר התבונן בו היטיב ואמר לו: אני לא כל כך מבין מדוע אתה בכלל עדיין אוסף כסף, הרי בית הכנסת שלו אספת נסגר לפני כחודש מחוסר מתפללים, ומה לך פה.

האדים השנורר ואמר בקול נמוך: נכון, בית הכנסת נסגר, לא ידעתי שכבר הגיע השמועה לאזנכם, חשבתי שאיש לא יודע על כך.

כעבור רגע של שתיקה מביכה, אזר אומץ השנורר ושאל:

מדוע אם כן נתת לי בכל זאת 1900 דולרים, הלא ידעת שבית הכנסת נסגר?

ענה פ. ואמר: בית הכנסת אמנם נסגר, אך אתה את החלק שלך בתרומה, לא צריך להפסיד!

בשלב הזה הפך צבע פניו של השנורר לארגמן והוא מיהר לעזוב את הבית.

***

למי שלא הבין הנה ההסבר: שנוררים רבים נוהגים לקחת, חלק נכבד מהתרומות לכיסם. ההלכה מתירה לקחת עד 49 אחוזים מסך התרומה, אך רבים מהשנוררים נוהגים למתוח את 49 האחוזים לכיוון מאה האחוזים.

וכבר אמר פעם שנורר שהגיע עם סכום נכבד ארצה, והמוסד ששלחו שאל: למה לא הבאת לנו כלום, והלה השיב: בקושי עשיתי את ה-49 אחוזים שלי...

אינני בא ללעוג לשנוררים שבחלק מן המקרים זוהי מלאכתם, ומלאכה ראוייה היא. וכידוע, אין לך מקצוע המבזה את בעליו.

ועם זאת, דומה שהגיעה העת לעשות רוויזיה בכל נושא איסוף התרומות.

בעולם המודרני קיים מערך מסודר המכונה 'גיוס כספים'. זהו מקצוע מאורגן, ממוסד, שאף נלמד במוסדות שונים.

היחס אל מגייסי הכספים שונה לחלוטין מאשר היחס אל שנוררים. פילנתרופיה אינה עניין מבדח של קבצנים, אלא מוסד חשוב שמגלגל מיליארדים מידי שנה. היחס לפילנתרופיה פרנס מאות מאמרים אקדמיים ותיאוריות פילוסופיות וסוציולוגיות נאמרו על כך במשך מאה השנים האחרונות.

גם כאשר הולכים לאסוף כספים לבית כנסת, ראוי לעשות זאת בדרך מסודרת.

אינני נותן כאן הצעות, או כלים קונקרטיים כיצד לעשות  זאת [אולי אעשה זאת בטורים אחרים], אני רק מבקש להעלות את הנקודה על סדר היום הגבאי, ולזכור שגיוס כספים אינו בהכרח 'שנור'.