בלוגבאי - הדרשה שהסתבכה

כמו בכל בית כנסת גם אצלנו בליל שבת נוהג הרב לדרוש בדברי תורה. לעתים סובבים דבריו סביב פרשת השבוע, לפעמים הוא פותח בשאלה הלכתית מרתקת והקהל נסחף ומשתתף, ולפעמים בוחר הרב לומר דברי כיבושין ומוסר לאור מאורעות התקופה.
 
אלא שבליל שבת האחרון ארע דבר מעניין ומוזר. לבית הכנסת הגיע יהודי הדור צורה מברזיל. הרב שהכירו כאחד מרבני הקהלות בחו"ל הזמינו לשבת לידו וכשהסתיימה קבלת שבת כיבד אותו לדרוש בדברי תורה.
 
הרב עלה במדרגות הבימה נישק לארון הקודש ופתח בדברי תורה השייכים לפרשת השבוע. השאלות שהציג הרב היו מעניינות ונוסח דיבורו הרועם לא יכל להותיר את המאזינים שווי נפש. אלא שעד מהרה הפכו דבריו של הרב לאקטואליים.
 
וכשאני אומר אקטואליים אני מתכוון ממש ממש אקטואליים.
 
הרב דיבר על ההתרחקות מהדת העלולה להגיע עד התבוללות. עד כאן הכל היה בסדר. היינו משוכנעים שהרב מדבר על מה שקורה בארצו, בחו"ל, ובשאר ארצות הגולה.אלא שאז הרב החל לשאוג ולומר כי בארץ המצב גרוע לא פחות ומי שאשם בכך הם שונאי הדת ואויבי התורה. משם עבר הרב לנקוב בשמות של אנשים ידועים שמפורסמים היו בציבוריות הישראלית במלחמתם נגד מטרותיה של החברה החרדית והדתית בישראל כשהוא מצמיד לשמותיהם כינויי חיבה כמו "לא יישאר להם שריד ופליט, יימח שמם וזכרם וכן הלאה.
 
באופן כללי, דיבורים והיגדים קשים לאור התקופה נעימים לאוזן ונותנים לנאום נופך דרמטי המשלהב  את הציבור משל היה זה נאומו של בגין בכיכר מלכי ישראל. 
 
אלא שלא בגין עמד כעת על הפודיום והמרחב לא היה כיכר רבין בתל אביב אל בית הכנסת השכונתי המאכלס בתוכו את עמך בית ישראל מכל הגוונים ומכל הזרמים. חששתי מהגרוע מכל והוא אכן התרחש כעבור זמן קצר.
 
צעיר מזוקן בכיפה לא מזוהה נעמד ובקול מתריס כנגד הרב קבל: "מי אתה שתקטרג כנגד יהודים, אולי הם כבר עשו תשובה. בא מחו"ל ונותן לנו מוסר".
 
אין ספק שהצעיר הזה הוא חצוף ועז פנים, ועם זאת נדמה היה שדבריו לא נאמרו בחלל ריק. המתפללים אמנם השתיקו אותו, אבל לאזניים גבאות כשלי נשמו גם קולות הסכמה חלושים.
 
לשמחתי רב בית הכנסת נעמד, השתיק את הקהל והחל לדבר על נושא ההתבוללות באופן כללי. לאחר שאמר כמה מלים ביקש מהרב האורח להמשיך את דרשתו ולהתייחס יותר לפרשת השבוע.
 
אלא שהרב הברזילאי נפגע כפי הנראה, הוא נשם עמוקות, סגר את ספריו ורק אמר, יהי רצון שתערה עלינו רוח טהרה מן השמים ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן.