של מי הבית כנסת? מריבות בין גבאים

את טורי הפעם אבקש לייחד על 'מריבות בבית הכנסת'.

מריבות בבית הכנסת? יאמרו הקוראים, מה החידוש בכך? האם יש בית כנסת שלא קיימים בו מריבות?

אלא שהפעם ברצוני לדבר לא על מריבות בין המתפללים אלא על מריבות בין הגבאים. זו כבר נקודת חידוש, ולדעתי היא חמורה על פי רוב מן המריבות שבין המתפללים.

בפסח האחרון התארחתי בבית הכנסת של קרוב משפחתי, ומאחר שעיני גבאי חדות לי לא יכולתי שלא להבחין בקלות, בשני מחנות שבבית הכנסת:

מחנה הגבאי ששון, ומחנה הגבאי חלפון, השמות כמובן בדויים.

לא נוצרו שתי כתות בבית הכנסת, ובית הכנסת גם לא חולק במחיצה, אבל קל היה לזהות את המתח ואת הניסיון של שני הגבאים לדחוק האחד את השני.

לאחר שמונה עשרה של שחרית, עלה חלפון לבימת בית הכנסת והחל להכריז על מכירת העליות, עוד לא הספיק לומר 'פתיחת ההיכל' וקולו של ששון נשמע: זמני התפילות, והוא החל לומר: שחרית, שיעור לילדים וכו', חלפון קטע אותו שוב ואמר כן כן, זמני תפילות, שחרית, שיעור לילדים.

למתבונן מהצד נראה היה שחלפון סייע לששון, אך לי לפחות, ברור היה כי מתנהלים כאן קרבות מעמד.

לפני תפילת מוסף ראיתי את ששון ניגש לאחד המתפללים, ומציע לו לגשת לעמוד, הלה סירב, כאשר שניות אחדות לאחר מכן כבר ראיתי יהודי אחר שישב לידי, קם ופוסע לעבר הבימה. התברר כי חלפון ראה את ששון מציע למישהו את החזנות וכשהלה סירב מיהר והציע לאיש שישב לידי. מבלי שהתכוונתי שמעתי את חלפון אומר לו: גש גש, לפני שההוא יגש לעוד מישהו.

נגמרה התפילה, ואני ניגשתי לקרוב משפחתי ושאלתי אותו האם תחושותי נכונות. הוא חייך ואמר שזה הסוד הכי גלוי בבית הכנסת.

מדוע אם כך, שאלתי הרב שלכם, לא פותר את העניין? ניתן הלא לעשות חלוקת סמכויות ברורה.

מתברר כי העניין אינו פשוט כפי שנראה היה לי.

כמו בפוליטיקה הארצית גם כאן נלחמים שני הגבאים על אזנו של הרב. כל אחד מהם, עוקץ את רעהו באזני הרב ומציג בפניו את מסירותו שלו לבית הכנסת, ולדת. כך למשל קבל חלפון בפני הרב שששון מבקש לאחר את תפילת השחרית בבוקר מה שעלול לגרום לאיחור זמן קריאת שמע של שיטת בעל ה'מגן אברהם'.

ששון מצידו לא הכחיש אלא הסביר כי מיעוט המתפללים בבוקר הוא שגרם לו להציע זאת. הוא הוסיף כי חלפון מבקש להמעיט במתפללים מאחר שהוא חושש שהם יהפכו את בית הכנסת לדתי יותר, חרדי יותר, ושליטתו של חלפון בעל הכיפה סרוגה תתמעט. הרב מיותר לציין בעל כיפה שחורה.

ומה קרה בסוף שאלתי את קרוב משפחתי

הרב הודיע לשניהם שהענין נמאס עליו והוא מבקש מהם לא לדבר אתו על סמכויותיהם בבית הכנסת.