בלוגבאי - מוצאי שבת מוקדם

מי לא מכיר את התופעה הבאה? מוצאי שבת קרב ובא וקבוצת מתפללים הממתינים בקוצר רוח מתום תפילת מנחה של שבת, מתארגנים למנין מחוץ לבית הכנסת ובהגיע הדקה המיועדת פוצחים הם בתפילת ערבית זריזה של מוצאי שבת. מהי הדקה המיועדת? יש הממתינים לשניה בה על פי לוחות השנה פקעה קדושת השבת, ויש, מן המחמירין, והמזדרזים במצוות, המקדימים את תחילת המנין לכדי עשרה רגעים קודם צאת השבת. לא מכבר נודע לי על מחמירים גדולים, צדיקים נסתרים, המקפידים על כעשרים דקות קודם צאת השבת כך שתפילתם מסתיימת אף קודם לזמן המוכרז כצאת השבת.
 
ככל הגבאים גם אני מואס בתופעה זו. מדוע לא יצטרפו המתפללים לסעודה השלישית של בית הכנסת הנערכת ברוב עם, בלא לחץ ודחיפות, על שולנות ערוכים בהארינג, מציות, וצלחות טחינה וכו'? מדוע לא ימתינו מעט וישירו עמנו בצוותא את 'מזמור לדוד' ואת 'י-ה אכסוף' של רבי אהרן הגדול מקרלין? שעת התפילה שלנו אינה עולה על 6 דקות לאחר תחילת תפילתם של הבהולים שאוחזים כעת כבר ב'ויהי נועם', ומהיכן הבהילות הגדולה. אמרתי שאיני סובל את ההתארגנות הזו, אך מכל מקום איני עושה עמה דבר. מבחינתי שיתפללו ערבית מיד לאחר תום תפילת מנחה, מפני מה הם ממתינים למוצאי שבת? וכי עסקי הוא זה. כל עוד הם אינם מקיימים את המנין החטוף שלהם בהיכל בית הכנסת אינני מעיר ואינני מתערב בענין.
 
אלא שהרב שלנו, שלא כגבאי, לא יכל היה לשאת את המראה הזה ולשתוק. מבחינתו מדובר באנשים חסרי חוט שדרה, ונעדרי ריח שבת, 'יהודים של חול' כפי שהתבטא באזני. לפני שלשה שבועות, נכנס הרב בין המתפללים שעמדו בתפילת שמונה עשרה במבואת בית הכנסת, והחל להרעים בקולו:
 
"לאן אתם ממהרים, למשחק הכדורגל, לקולנוע, לתיאטרון, והרי אפילו שם עדיין לא התחילה המערכה הראשונה? אלו יהודים אתם? מפני מה אתם מתפללים בכלל?
 
הדממה ששרתה שם בלאו הכי מפאת תפילת העמידה, התעבתה יותר, והרב עזב את המקום בחרי אף.
 
לאחר שהסתיימה התפילה התגודדו האנשים בינם לבין עצמם, והחלו בהתלחשויות. אני, שסבבתי שם בינותם, שמעתי קולות שונים: הרב צודק, אולי ננסה לדבר אתו' אמר אחד, ואחר אמר: 'הוא צודק, אבל לי אין חשק לאכול סעודה שלישית עם כל הזקנים' ושלישי מתווך במקצועו, אמר בחוצפה: 'יש לו מזל שהיינו בשמונה עשרה, אחרת הייתי נפתח עליו, מיהו שיגיד לנו איפה להתפלל עם כל הכבוד'.
 
אני מבקש מכם להתעלם מדבריו של השלישי, וגם להתעלם מהעובדה שהוא מתווך ואין בכך הכללה לכלל המתווכים, ולחשוב מה אתם הייתם עושים. האם הרב צודק, ואם כן, האם זו זכותו להעיר לאנשים מבוגרים מתי והיכן להתפלל?
 
אני סבור שכן. אבל זו לא הוכחה. ככלות הכל אני הגבאי של בית הכנסת, ואוהב מאד את הרב.
 
דוד