כך בנינו את בית הכנסת

 לכתבה פרס ראשון בתחרות אדריכלים פומבית לחצו כאן