אפשר להציץ? על זכות עיון במסמכים סודיים לחברי העמותה ולציבור הרחב

 
בכל טורי האחרונים עסקתי בכללי הביקורת הנדרשים לפעילותה של העמותה. בטור זה אסיים לעת עתה את הפרק הזה ואגע באחת מחובותיה של העמותה, או זכויותיו של הקהל מאידך – 'זכות עיון במסמכי העמותה'.
 
בית הכנסת מורכב לצורך הענין משבעה חברי עמותה. באחד הימים מעלה אחד מחברי העמותה שכמעט אינם פעילים בה, בקשה לעיין במסמכים. האם יש לו זכות כזו?
 
התשובה היא בהחלט כן. על פי סעיף 39 לחוק, פנקס חברי העמותה, פנקס חברי הוועד, הפרוטוקולים של האסיפה הכללית, והדוחו"ת הכספיים והמילוליים יהיו פתוחים בכל עת לעיון של כל חברי העמותה. כמובן שהחוק לא מתיר לחבר העמותה להגיע באישון לילה אל משרדי העמותה ולדרוש מהיו"ר או המזכיר לפתוח לו את הדלת ולחשוף בפניו את המסמכים. החוק מאפשר זאת בכל 'עת סבירה'.
 
האם רשאי אותו חבר לבקש לצלם את המסמכים? ולמשל אחד מחברי העמותה טוען כי הגבאים חברי העמותה לא עושים את מלאכתם נאמנה והוא רוצה להציג את המסמכים בפני חבירו רואה חשבון ולהתייעץ אתו על כך, האם יש לו את הזכות לכך? גם על כך התשובה חיובית.
 
זכות זו ניתנת גם לחברי וועדת הביקורת שאינם חברי עמותה, וגם לחברי הגוף המבקר. מלבד הזכות לעיין במסמכים הם גם יכולים לבקש כל מידע מחברי העמותה על פעילותה של העמותה.
 
ומה לגבי הציבור הרחב?
גם לציבור הרחב יש זכות עיון אם כי הם יכולים לעשות זאת במשרדי רשם העמותות. חשוב לציין כי לצורך כך יש לשלם אגרה. כיום ניתן למצא חלק מן המידע באינטרנט.
 
ככלל, בעמותות, ובית כנסת אינו שונה מהם מן הבחינה הזו, יש לא פעם התנגדות של ועד האגודה לאפשר גישה חופשית למסמכי האגודה כמו פרוטוקולים, הסכמים, דפי חשבונות או החלטות שהתקבלו במהלך ההתכנסויות. הסיבה לכך פשוטה: סכסוכים לא מועטים מגיעים לבתי משפט סביב אגודות, עמותות, ומלכרי"ם, וחברי הוועד חוששים שהמבקשים יעשו שימוש שלילי במסמכים והם יהוו כלי ניגוח בידם.
 
ואמנם בתיק שהגיע לא מכבר אל בית המשפט טענו שני חברי עמותה שכבר עזבו את העמותה כי חברי הוועד מסרבים להציג בפניהם את המסמכים אותם ביקשו. הם טענו כי לדעתם קיימים אי סדרים רבים בפעילות העמותה ועל כן הם מבקשים את המסמכים. מנגד טענו חברי הוועד כי המבקשים לא באמת מבססים את דבריהם על אמת אובייקטיבית, אלא הם מבקשים את המסמכים מתוך רצון שמגיע ממניע שנאה למצא 'תיק', כלומר לאתר איזושהיא לקות בפעילות העמותה.
 
המסקנא היתה שוועד העמותה מחוייב אמנם להציג בפני המבקשים את מסמכי העמותה אך לא באופן גורף.  זכות העיון כוללת רק את המסמכים הרלוונטיים לכלל החברים, אולם מסמכים או הליכים הרלוונטיים רק לחברים מסויימים בלבד בהליכים מסויימים בלבד, אין חובת הצגה במקרה זה. הדברים אמורים גם לגבי מסמכים או הליכים הנוגעים לצדדים שלישיים שאינם חברים באגודה [למשל יועצים או נותני שירות וכו'].
 
המלצה: כאשר וועד העמותה מסרב לאפשר עיון במסמכיו, יש לפנות לרשם האגודות השיתופיות, בבקשה לחייב את האגודה לעיין במסמכים. כדאי מאד לעשות זאת בליווי של עורך דין או רואה חשבון שמתמחה בדיני אגודות שיתופיות.