מי צריך רואה חשבון מבקר?

רואה חשבון מבקר: אילו עמותות חייבות לדאוג לפונקציה כזו, ומה הם תפקידיו?
 
אתר זה מיועד לבתי כנסת, והם על פי רוב לא משופעים בסכומים ההופכים את מחזור הכספים שלהם לגבוהים במיוחד. למרות זאת, בחרתי להקדיש את טורי הפעם לפונקציית 'רואה החשבון המבקר' שתפקידו קיים רק בחברות גדולות. מאחר ומדובר בסדרה ארוכה ומסודרת, ומאחר שקיימים גם בתי כנסת גדולים, החלטתי לא 'לדלג' מעל אינפורמציה חשובה זו.
 
ובכן, כל עמותה שמחזור הכספים שלה עולה על סכום של בין מיליון לשני מיליון [סכום זה משתנה משנה לשנה] חייבת למנות רואה חשבון שיבקר את דוחו"תיה הכספיים ויגיש דין וחשבון מבוקר. אין קשר בין רואה חשבון לוועדת הביקורת והם לא יכולים למלא את מקומו.
 
מי ממנה את רואה החשבון? האסיפה הכללית [ראה פרק מיוחד על תפקידיה], היא זו שאחראית על מינוי זה. כמו כן קובעת האסיפה הכללית את גובה שכרו של המבקר.
לאחר שרואה החשבון מגיש את הדו"ח, חובה עליו להשתתף בכל אסיפה כללית הדנה בדוחות הכספים עליהם הוא חתום כדי שהוא יוכל להסביר לחברי הוועדה מה עומד מאחורי אמירותיו בדו"ח.
 
מה קורה כאשר העמותה לא מינתה רו"ח מבקר? במקרה כזה רשאי 'רשם העמותות' [ראה פרק מיוחד עליו] למנות לעמותה רואה חשבון לאותה שנה, ואף לקבוע את שכרו. כמובן שלרואה החשבון יש זכות מלאה לעיין בכל מסמכי העמותה ואף לצלם אותם לצורך ביצוע תפקידו.
 
כפי שהזכרתי אין קשר בין 'רואה החשבון המבקר' לחברי 'וועדת הביקורת' בהם עסקנו בשבועות האחרונים. לכן אין הרשאה למנות את אחד מחברי ועדת הביקורת ל'רואה חשבון מבקר' משום ניגוד ענינים.
 
האם יכול ה'רו"ח מבקר' להיות גם מנהל החשבונות של העמותה? נדמה שהתשובה ברורה: בוודאי שלא. יש כאן ניגוד עניינים מובהק. עם זאת, כאשר המחזור הכספי של העמותה הינו פחות מ – 5 מיליון ₪ [אינני חושב שיש בית כנסת שמחזור הכספים שלו גדול מסכום זה...], רשאי אדם אחר ממשרד רואי החשבון של 'רואה החשבון המבקר' להיות מנהל החשבונות של העמותה. אם העמותה 'מגלגלת' יותר מחמישה מיליון ₪ אין לאיש ממשרד רו"ח של המבקר היתר לשמש  כמנהל החשבונות של העמותה.  
 
ברחבי הרשת קיימים אתרים המציעים חישובים אוטומטיים הממלאים את פונקציית 'רוח מבקר'. ברור שיש להיעזר ברו"ח מוסמך ובקי. דו"ח רו"ח מבקרים הוא מורכב ובעל מבנה מאד מסודר [כותרות, הפניות, פיסקות היקף, פיסקות חוות דעת וכו'] ועל כן כדאי לדאוג לאיש המתאים לתפקיד. בשנה האחרונה יזמה הרשות לניירות ערך גוף פיקוח לרואי חשבון המבקרים, כלומר עוד פיקוח על הפיקוח. בבסיס היוזמה עמד מודל דומה מארה"ב שנקרא PCAOB המבקר תאגידים ציבוריים. הטיעון היה שלמבקרים הללו יש כח בלתי מוגבל באשר הם 'שומרי הסף' האחרונים ולכן כדאי שיהיה גוף נוסף שיפקח עליהם.