פינת היועץ: עלוני שבת

פינתו הקבועה של היועץ ר' אלון חאמי, על החודש והתקופה, ועל נושא הגליון – עלוני השבת
 
חג השבועות הבעל"ט  הוא אחד משלושה רגלים שציוותה התורה לחוג בשנה, ולראות את פני ה' בבית המקדש וכפי שנאמר בגמ' חגיגה בדף ב. מצווה זו שייכת לכלל העם להוציא את מי שאינו בכלל זכר או בר חיוב כמבואר שם. מלבד מצוות הרגל יש לחג השבועות ערך מוסף שהוא כמובן חג מתן תורה, וכולם צריכים לשמוח בו מבלי יוצא מהכלל. היום, שלדאבוננו אין בית המקדש קיים ואין קורבנות ומצוות התלויות בבית המקדש, אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה.

ולכן מי שעוסק בתורה בכל השנה יש לו על מה לשמוח ביום זה, ומי שעדין אין לו קביעות עתים לתורה, כעת זה הזמן שיקבל עליו את עול התורה, ובפרט בתי כנסת שבאים רק להתפלל עליהם לדעת שאין זה מספיק אלא על הגבאים והרבנים לקיים לפחות שיעור אחד בין מנחה לערבית או אחרי ערבית. נקודה חשובה נוספת היא שאת הלימוד יש לארגן כדבר קבוע, ולא כעיון חטוף או מזדמן שזו הנהגה שאינה נכונה. 

נושאים מעניינים
אתן טיפ לכותבי העלונים: הציבור אוהב סיפורים ומעשיות - דברים שמושכים את הלב והנשמה ופחות פרפראות וגימיאטריות, קומיקס לילדים עם מסר חינוכי, הלכות שבת, ועצות בחינוך הילדים. ארבעת המדורים האלו הם מסוג הדברים שהציבור הרחב אוהב, ואליהם הוא נמשך.
 
אחזקת העלון
רבים שואלים: איך אפשר להחזיק את העלון מבחינה כלכלית אם לא היו פרסומים? את העלונים ניתן לממן ע"י תורמים בציבור הרחב וגם ע"י עסקנים למיניהם. אפשר להציע לעסקן לפרסם את מרכולתו בדף נפרד משודך לעלון, ומי שיבחר לשומרו במוצ"ש יקח ויעבור על הפרסומים. פיתרון נוסף: להציע לתורמים להקדיש את העלון להצלחה בעסק [עם שם העסק] ובכך מבליעים את הפרסום בצורה תורנית ועל ידי מעשה של מצווה. חשוב רק להקפיד שלא יצויינו פריטים מן העסק ומחירים. 
 
הצעות לייעול העלון
העלון צריך להיות איכותי במיוחד עם הרבה תוכן, ובצבעים נעימים. חשוב שהעיצוב הגרפי יהיה נחמד לעין, לדעתי הצנועה היה כדאי שכל הגופים היו מתאגדים, מתחברים ומוציאים מעין חוברת גדולה, בה לכל אחד מהגופים המוציאים היה את העמוד שלו.  חוברת כזו מכובדת יותר, עשירה יותר (מחולקת למדורים: חינוך, הלכה, מעשיות, וכן הלאה) וכך גם יהיה פחות נייר על הרצפה ובזיון דברי תורה. כיום אתה עשוי להיתקל בעלונים גדושים בדברי תורה מושלכים על ריצפת הרחוב בביזיון כדומן על פני השדה.
 
הימנעות מעיון בשעת התפילה
טבע האדם להימשך אחר עיניו, ויצר הרע גדול מאוד. גם בשעת התפילה הוא אומר לאדם 'אלו דברי תורה ונאמר "ותלמוד תורה כנגד כולם".. אלא שרצונו של היצר הוא להסב את תשומת לב המתפלל מהתפילה או מהשיעור תורה.

והגבאי החכם יסיר מכשול מהמתפללים ולא יוציא את עלונים אלא רק במוצש"ק או בסוף התפילה. אין עצה אחרת. ללא פיתרון הכרחי זה אפשר לקבוע בביטחון כי כמעט ואין מי שינצל מזה, ודי למבין.
 
המדור נערך על ידי
ר' אלון חאמי
יו"ר ארגון בזמן
טלפון: 5047924 03 
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.