תרומה מוכרת במס

חגי תשרי מוצאים את ידי הגבאים מלאות בתרומות ונדבות של מתפללי בית הכנסת, ידיעה חשובה על זיכוי מס לתרומה למקום ציבורי
 
 
 
זיכוי מס לפי סעיף 46
 
כידוע, אדם אשר תרם למוסד ציבורי המוכר לפי סעיף 46 יכול לקבל זיכוי ממס בשיעור 35% מהסכום שתרם.
להלן פירוט האפשרויות על מנת לקבל את החזר המס!:
 
1. הגשת בקשה להחזר מס במאצעות דוח שנתי. יש לצרף טופסי 106 ממקומות העבודה וכן את הקבלות המקוריות ו/או מאושרות כנאמן למקור, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד שש שנים אחורנית.
 
2. ישנה אפשרות נוספת לגשת למשרדי פקיד השומה עם הקבלות המקוריות וכפי שעורכים תיאום מס לקבל אישור עבור המעסיק לקבלת הזיכוי מתלושי השכר.
 
3. חידוש - לאחרונה לאור הכנסת מערכת ממוחשבת חדשה ברשות המסים ניתנת אפשרות למעסיקים מעל 50 עובדים, לקבל הרשאה למתן זיכוי במס על תרומה באמצעות תלוש השכר. רישום המעביד כמורשה לביצוע הנ"ל, יכול להתבצע באמצעות רו"ח המייצג שלו או בהגשת בקשה ידנית לפקיד השומה.
 
חידוש נוסף - הנו, קבלת זיכוי ממס עבור סכומי תרומה נמוכים. אושר חוק המאפשר קבלת זיכוי ממס עבור סכומי תרומה נמוכים, הסכום המינימלי לתרומה הנו 180 ₪, בלבד.
 
אין לראות באמור לעיל חוות דעת וכיוצ"ב. בכל נושא ועניין יש להיוועץ עם אנשי המקצוע הרלבנטיים.
 
בברכה,
מנחם מ. אקרמן, רו"ח
רח' ההסתדרות 16 פ"ת
טל' 03-9347618

דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.