שמחת תורה ושמירה על ספרי התורה

התקופה בה מוציאים ספרי התורה מארון הקודש לצורך קריאה בהם כמעט מדי יום, במשך מספר שבועות, הינה תקופת החגים הבעל''ט. הקריאה נעשית בפרשת פנחס שבספר במדבר שבה קוראים את כל ה'מפטירים' בימי החגים, מלבד הקריאה בה בראשי חדשים אשר לעמך נתת.,
 
לפיכך מקובל אצלנו אנשי המקצוע, הרוצים לבדוק את יציבותו של ספר תורה, המקום בו נוכל למצוא את עמידותו של הספר, הוא פרשת פינחס, ומכיוון שכך רוב ספרי התורה הנמצאים בארון הקודש גלולים ועומדים בפרשה זו כלומר בפרשת פנחס.
 
מה גורם לבלאי בספרי תורה? 
 
דיו
הגורמים לבלאי בספרי תורה הינם שחיקה ולחות. אסביר את דברי: השחיקה נגרמת ע''י חיכוך הדיו. ספר התורה נכתב בדיו אשר עפ''י ההלכה צריכה להיות בו סמיכות [מלשון 'סמיך']. ואכן כך מיוצר הדיו בו נכתבים ספרי תורה תפילין ומזוזות, ולפיכך אנחנו רואים כי אמנם הקלף שעלין נכתב ספר התורה סופג את הדיו בחלקו, אך חלקו הסמיך של הדיו בולט מעל הקלף, וניתן להבחין בזאת במישוש ידים. מכאן עשויות להיות שתי סיבות לחיכוך הדיו בקלף: האחד, בעת שגוללים את ספר התורה מפרשה לפרשה, ולכן יש ליזהר כי הגלילה תעשה בעדינות ולא בחופזה ומהירות. השני: בעת טילטול הספר, כאשר מוליכים את הס''ת מארון הקודש אל בימת הקריאה, ובהחזרת התורה למקומה בארון הקודש.
 
לחות
הלחות נגרמת מרטיבות ומאדים לחים, כידוע כל טיפת מים רוק גורמים לדיו להמס ולהתפשט, וע''י כך האות או המילה מאבדים את צורת כתיבתם ההלכתית, וממילא נפסל ספר התורה, ומכאן, שכל בעל קורא יודע עד כמה חשוב להקפיד שלא יגיע טיפת רוק אל ספר התורה, או לא לנגוע בספר עם ידים רטובות.
 
אך מים ורוק הם רק צדו האחד של בעית הלחות, צדו השני של טבע הלחות  הוא כאשר ארון הקודש סגור בצורה מוחלטת ואטומה ללא מקום לחדירת אויר שיאוורר את ספרי התורה. בעיה נוספת קיימת בהתחממות יתר של הספרים בעת הריקודים בשמחת תורה כאשר חום הגוף מועבר אל ספר התורה.
 
חשוב לציין כי הבדל גדול קיים יש בין ספרי תורה ספרדים לאשכנזים, שכן ספרי התורה הספרדים מונחים בארגז, ואז רטיבות מזיעה או רטיבות ישירה אינם מגיעים אל ספר התורה. ומכל מקום יש לדעת כי ללחות שבארון הקודש יש השפעה מזיקה גם כאשר הספר נמצא בארגז.
 
כללים ועצות לגבאים
וכאן באנו אל עיקר מאמרנו זה, הלא הוא זהירות ושמירה על הספרים בשמחת תורה, ולכן ארשום מספר עצות העולים מנסיוני במשך עשרות שנים בטיפול וייעוץ בעניני סת''ם, בבמסגרת "מכון פאר":
 
א. ארון הקודש נדרש להיות בעל פתח אוורור כל שהוא. גם כאשר הארון קודש עשוי כספת חסינת אש - בעלי הכספות מוצאים פתרונות להחדרת אויר כל שהוא, בכדי שלא להשאיר לחות בתוך ארון הקודש.
ב.לקראת שמחת תורה יש שקושרים היטב הדק הדק היטיב את ספרי התורה, בכדי שגם בעת הריקודים המשתלהבים, הרמתם של ספרי התורה, והעברתם מיד ליד, תהיה השחיקה מינימלת, בין הדיו לקלף.
ג. מומלץ, שספרי התורה יהיו גלולים שלא בפרשת פנחס, ששם השחיקה גדולה מבכל מקום שהוא, עקב הקריאות הרבות המתקיימות בו כאמור.
ד. יש העוטפים את ספרי התורה מתחת למעיל בניילון, לפני ההקפות בשמחת תורה, בכדי שלא תחדור לחות ורטיבות אל ספר התורה, אך יש להזהר מאוד בכך, משום שאם לא מסירים את הניילון מיד לאחר שמחת התורה, יצא שכרו בהפסדו, בכך שלחות יתר תזיק לספר התורה.
 
"מכון פאר" מברך את כל לקוחותיו ואת אחב''י בברכת שנה טובה וחג שמח,
 
יתן לקבל ייעוץ והכוונה בעניני סת''ם ב"מכון פאר"  ע''י הרב ישראל יוד, בנייד 0527-616166
ובדוא''ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.