ניהול תקין? מה זה ?

שנה טובה וגמר חתימה למנויי האתר, האורחים וכל בית ישראל!.
 
ניהול תקין?!
 
בהתאם להחלטת ממשלה מלפני כ- 10 שנים הוחלט כי לא יינתנו תמיכות ו/או תקציבים למוסדות ציבור ללא שיש ברשותם אישור על ניהול תקין.
כך, עמותה או חברה אשר מבקשת לקבל תמיכה ו/או תקציב מהמדינה נדרשת להמציא אישור זה מהרשות הרלוונטית אליה. מיחידת רשם העמותות כאשר מדובר בעמותה, רשם ההקדשות לגבי הקדש ורשם החברות בנוגע לחברה.
 
כיום כולם מאוגדים תחת "רשות התאגידים" על זרועותיה הענפות בפיקוח ובקרה על פעילות עמותות, חברות לתועלת הציבור והקדשות.
 
אישור על ניהול תקין - אישור על ניהול תקין חלופי.
רשם העמותות מנפיק אישור על ניהול תקין לעמותה לאחר פעילות של שנתיים.
לגבי עמותה חדשה אשר מצליחה להציג פעילות ממשית (ניהול חשבון בנק, מערכת הנהלת חשבונות, פרוטוקולים וכיוצ"ב) בתקופה מוקדמת יותר ואפילו תוך פרק זמן של מס' חודשים מרישומה. היא תוכל לקבל אישור על ניהול תקין חלופי. אישור זה מוכר לצורך הגשת בקשה להכרה במס הכנסה כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46!!!.
וישנם גם משרדי ממשלה אשר מכירים באישור על ניהול תקין החלופי לעניין קבלת תקציבים.
 
(לקבלת תמיכות: בכל מקרה נדרש אישור על ניהול תקין רגיל. שכן עפ"י התבחינים לקבלת תמיכות  נדרשת פעילות ממשית של לפחות שנתיים באותו תחום שלגביו מבוקשת התמיכה ובכפוף לכך שהיא מומנה ממקורות עצמיים בשיעור של לפחות 50% מהסכום המבוקש כתמיכה).
 
מהו אישור על ניהול תקין?
על כל עמותה חלים הוראות החוק בכללותם. מלבד זאת חוק העמותות אליו הסתפחו במהלך השנים הוראות ביצוע שגובשו על ידי יחידת רשם העמותות בהם נקבעו נהלים וכללים שונים אשר מהווים את הנדבך של ההוראות על ניהול תקין.
 
הרציונל העומד מאחורי כללים אלו התנהלותה של העמותה בשקיפות מלאה המאפשרת בדיקה, פיקוח ובקרה על פעילותה.
 
באתר יחידת רשם העמותות ישנה חוברת הוראות מפורטת בדבר כללי הניהול התקין.
 
להמחשה נציין מס' דוגמאות מהדין הכללי, מחוק העמותות ומהוראות הביצוע אשר גובשו לאור הניסיון הנצבר במהלך 10 השנים שחלפו מאותה החלטת ממשלה כאמור:
 
 • מינוי מוסדות החובה בעמותה. ועד מנהל, ועדת ביקורת או רו"ח כגוף מבקר, רו"ח.
 • מינוי בעלי זכות חתימה בהתאם לתקנון.  בעמותה שאימצה את התקנון המצוי יוכלו לכהן אך ורק חברי ועד מנהל כבעלי זכות חתימה. בשונה מעמותה שלה תקנון ספציפי שאושר ע"י רשם העמותות.
 • נהלים כתובים לכלל הנושאים המהותיים בעמותה. התקשרויות עם ספקים ונותני שירותים. קבלת עובדים לרבות פיקוח עליהם, ניהול הקופה הקטנה ועוד'. 
 • הרכב מחייב של לפחות 2 בעלי זכות חתימה.
 • פעילות כספית שקולה ומאוזנת - אי צבירת גירעונות או לחלופין עודפים!!!.
 • שימוש בהמחאות עם הגבלת סחירות עם הכיתוב "למוטב - בלבד".
 • הענקת מענקים, מלגות ותמיכות על פי קריטריונים שוויוניים וסבירים.
 • פעילות לקידום והגשמת מטרותיה של העמותה בלבד.
 • הגשת דוחות כספיים ומסמכים נלווים במועד.
 • ניהול פנקס חברים.
 • פרסום חמשת מקבלי השכר הגבוהה.
 • פרסום רשימת התורמים מעל 20 אלף ₪.
 • דיווח על תביעות תלויות כנגד העמותה ו/או חברי ועד המכהנים בה.
 • חובת נאמנות, פעילות בתום לב לטובת העמותה
 • כללים וסייגים לגבי שימוש בכרטיסי אשראי.
עמותה העומדת בכללים ובדרישות תוכל לפנות ליחידת רשם העמותות בבקשה לקבלת האישור.
בדר"כ הבקשה בצירוף תיק העמותה עובר לבדיקה חיצונית של רואי חשבון מטעם רשם העמותות. אחת למס' שנים נערכת ע"י רשם העמותות בדיקת עומק בעמותה. בדיקה כוללת גם ביקור פיזי במשרדי העמותה ובמקום פעילותה.
 
בסדרה שלהלן, נשתדל לעמוד בס"ד, על העקרונות, על ההיבטים השונים: הניהוליים, המשפטיים והמיסויים. בכל הנוגע להתנהלות של גוף ציבורי בכלל ובתי כנסת בפרט. 
 
נשמח ליצירת קשר/ ולתת ביטוי במסגרת המאמרים שיבואו בהמשך להערות תגובות ובכלל שיעלו לאור פניותיכם.
 
אין לראות באמור לעיל חוות דעת וכיוצ"ב. בכל נושא ועניין יש להיוועץ עם אנשי המקצוע הרלבנטיים.
 
המדור נערך ע"י מנחם מ. אקרמן, רו"ח, מומחה בנושאי עמותות.
רח' ההסתדרות 16 פ"ת
טל' 03-9347618
דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.