אפשר מכשיר טלפון נייד בבקשה? רכב ומכשיר 'פלאפון' בעמותה, חלק ב'

בפרק הקודם עסקתי בנושא העמדת רכב ליו"ר העמותה, וכגון שהוא נמצא בנסיעה לחו"ל עובר בית הכנסת. ציינתי שגם כאשר הדבר מותר, ברור כי יושב הראש רשאי להשתמש ברכב רק לצורך נסיעות השייכות למטרה אליה נשכר הרכב.

 

ברצוני להוסיף הגבלה חשובה נוספת: יש לבחון את סבירות ההוצאה המתהווה בשל העמדת רכב לנסיעה ספציפית, במסגרת קידום מטרות העמותה. כלומר, יו"ר העמותה שוכר רכב כשהוא נוסע לחו"ל, עיקר פעילותו היא בתוך שכונה מסויימת, והוא אוסף על פי רוב סכום הנע סביב 10000 דולרים. הרכב הופך את השהות לנעימה יותר, אך לא חוסך לו בזמן באופן משמעותי. ללא הכרב היה האיש אוסף 300 דולרים פחות. שווי עלות הרכב: 2000 דולרים. ברור כי במקרה כזה, העמותה אינה יכולה לאשר לו רכב.

 

הגבלה נוספת: בכל מקרה יש לבחון ולהעדיף את החלופה הזולה ביותר הסביה בנסיבות העניין. דוגמא אופיינית: שכירת רכב מפואר מול שכירת רכב פשוט, נסיעה בתחבורה ציבורית מול נסיעה ברכב כאשר אין בכך פגיעה במטרות העמותה כאמור.

 

מה קורה כאשר נדרשת נסיעה קבועה ברכב? למשל, העמותה מפעילה גמ"ח שמחלק סלי מזון לנצרכים בשיטת 'מתן בסתר', מתנדבים נוסעים מבית לבית ומניחים ליד הפתח את סל המזון?

 

במקרה כזה, ניתן לרכוש רכב.

 

עם זאת ראוי להקפיד כפי שכבר ציינתי שוב ושוב: הנסיעה ברכב של העמותה יהיה רק לשם נסיעה נקודתית בקשר לקידום מטרות העמותה.

 

בסוף הנסיעה, נדרש חבר העמותה או יושב ראש הוועד להחזיר את הרכב למקומו [הוא כמובן לא יכול לקחת אותו לביתו לצורך נסיעות פרטיות לו ולבני משפחתו]. ככלל אין להעמיד רכב באופן קבוע לחבר ועד או ליושב ראש הוועד.

 

מה באשר למכשיר טלפון סלולרי?

ככלל העמדת פלאפון לשימוש חבר וועד או חבר וועדת ביקורת דומה להעמדת רכב. החוק דורש שלשה תנאים מרכזיים, אותם מניתי, אך לצורך חשיבות העניין אציין שוב.

א. עמידה בכל התנאים המצטברים של החזר הוצאות כפי שפירטנו באריכות בטורים הקודמים.

ב. השימוש יהיה לצורך העמותה. גם שימוש קל ביותר שלא לצורך העמותה – אסור [אז אל תתקשרו רק ל-144 לברר מספר טלפון...].

ג. יש לבחון את החלופה הזולה ביותר, במילים אחרות, לא חייבים לרכוש את הגלאקסי היקר ביותר, כאשר ניתן בהחלט לקנות מכשיר טלפון פשוט וטוב.