המלצות 'ועדת פריש': מה זה אומר?

שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת אימצו את המלצות "ועדת פריש" להרחיב את המטרות המזכות את העוסקים בהן בהכרה כ"מוסד ציבורי לפי סעיף "46 ואת התורמים להם – בהחזר מס ולפשט את הליכי ההכרה בהם.
 
המלצותיה של הועדה הציבורית לגיבוש קריטריונים להסדרת הכרה כמוסד ציבורי לפי סעיף 46  לפקודת מס הכנסה, בראשות השופטת בדימוס שרה פריש, שהוקמה בהמלצת שופטי בג"ץ, אומצו במלואם על ידי שר האוצר [היוצא] וועדת הכספים של הכנסת ורשות המסים החלה במימושן בפועל.
 
ההמלצות כוללות את הרחבת רשימת המטרות שהעוסקים בהם מוכרים כמוסד ציבורי, דרישה למינוי לפחות חמישה חברי ועד מנהל בעמותה או לפחות חמישה דירקטורים בחברה לתועלת הציבור והגבלת עלות שכר עובדי ומנהלי ארגון מוכר לעלות שכר מקסימאלי של מנכ"ל משרד ממשלתי.
 
חידושים נוספים: הכרה לארגונים העוסקים בפעילות לטובת תושבי ישראל בחו"ל וצמצום המעורבות הפוליטית בהליך האישור על ידי העברת הסמכות לאישור מוסד ציבורי למנהל רשות המיסים וקיצור הליכי האישור הסופי בועדת הכספים.
 
עם זאת הותירה הועדה על כנה את התקנות המחייבות משך פעילות מינימאלי של שנת פעילות אחת ומחזור פעילות שנתי מינימאלי של 30,000 ₪.
 
 
עדכוני מס חשובים
 •  סכום נקודת זיכוי : 218 ₪ לחודש.
•  משכורת מרבית שמלכ"ר משלם הפטורה ממס שכר: 179,941 ₪ לשנה.
•  עוסק פטור - שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 79,482 ₪.
• תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור משירותים או נכסים: 4,920 ₪
•  מתנות פטורות ממס 210 : ₪ לאדם לשנה.
•  פטור על הכנסות משכר דירה למגורים: 5,070 ₪ לחודש.
•  מתנדבים:
כיבוד קל לאירוע 30 :₪ לאדם.
נסיעות בתחבורה ציבורית: 220 ₪ לחודש.
הוצאות דלק: 670 ₪ לחודש.
שיחות טלפון מביתו/נייד: 110 ₪ לחודש.
תקרת פטור למלגת חוקר 97,000 :לשנה.
 
רו"ח מנחם אקרמן
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
03-9347618