תשלום במזומן? לא בבית הכנסת שלנו

בטורי הקודם עסקתי בחובת השמירה על נכסי העמותה, באיסור לעשות בהם שימוש שאינו נכון, ובהשקעתם במקום סולידי ובטוח. בפרק זה אמשיך את הנושא הכספי ואגע הפעם באספקט של חשבון הבנק.

בית כנסת הרשום כעמותה צריך לפתוח חשבון על שמו בלבד.

את הכסף של בית הכנסת יש להפקיד רק בחשבון העמותה. אין להפקיד את הכסף בחשבונו של חבר הוועד, או של הגבאי למשל.

חשוב להוסיף, כי לפעמים מומלץ לפתוח יותר מחשבון בנק אחד. כאשר מפעילה העמותה מספר פרויקטים [בית הכנסת מפעיל תכנית בנייה, ותכנית השקעות], כדאי מאד לפתוח חשבון בנק נפרד לכל פרוייקט. גם כאשר עושים שימוש בכרטיס אשראי [עליו ארחיב בטור הבא] מומלץ לפתוח חשבון בנק ייעודי עבור כרטיס האשראי.

מזומן? לא במקרה שלנו

'אין נאמן מכסף מזומן' קובע הפתגם העממי. כאשר מגיעים לבית כנסת מאבד המשפט הזה מתקפו. במסגרת הקריטריונים לצורך הוצאת אישור ניהול תקין, קבע הרשם כי לא יינתן אישור לעמותה שמבצעת את הוצאותיה במזומן. גם כאשר העמותה משלמת את המלגות במזומן, לא תזכה באישור ניהול תקין.

מה הסיבה לכך? ביצוע תשלומים במזומן פוגע באפשרות לבצע בקרה מינימלית על הוצאת כספי העמותה. לכסף מזומן אי ןעקבות, וכמעט בלתי אפשרי לעקוב אחריו. תשלום בהמחאות, שיקים, כרטיסי אשראי מסייעים למעקב אחרי מסלול הוצאות הכספים.

כאשר אין כל אפשרות לשלם באשראי או בשיק, וכגון שבית הכנסת מפעיל גמ"ח התומך באנשים הסובלים מבעיות נפשיות ואין כל אפשרות לשלם להם באמצעים שאינם כסף מזומן, ניתן לבצע את התשלום במזומן אך רק לאחר אישור מפורש של האסיפה הכללית וועדת הביקורת של העמותה.

קופה קטנה

ישנו מקרה אחד בו מותר לשלם גם במזומן – קופה קטנה.

מה היא 'קופה קטנה'?

במקרים מסויימים נדרשת העמותה לשלם לספק במזומן בעד שירותיו. דוגמא: בית הכנסת נעזר בגנן זמני, בן מיעוטים, שביצע עבודת גינון קטנה והוא לא מוכן לקבל המחאה או תשלום דרך כרטיס אשראי.

במקרה כזה עושים שימוש ב'קופה הקטנה'. אחראי הקופה הקטנה מקבל סכום בסיסי במזומן ובאמצעותו הוא מבצע החזרים להוצאות שהוצאו עבור העמותה. צריך לזכור כי בכל רגע נתון נדרש כי בקופה יהיו מזומנים בסכום הזהה לסכום הבסיסי שהתקבל עם פתיחת הקופה.

עד כמה ניתן להוציא דרך ה'קופה הקטנה'? בדרך כלל הסכום לא יעלה על 200 שקלים אם כי הדבר אינו קבוע. באופן עקרוני אין לכלול בקופה הקטנה סכום ראשוני העולה על 1875 ₪. כאשר מקבל אחראי הקופה את הסכום הראשוני עליו לחתום על אישור קבלת כספים לקופה קטנה.

טופס כזה, ופרטים נוספים נמצאים כאן.

  {jcomments off}