האם ניתן לרכוש רכב לטובת בית הכנסת?

בטור הקודם סיימנו את נושא 'תרומות מישות מדינית זרה', אבקש להוסיף כי מדנה זרה כוללת: א. איחוד, אורגון או חבר של מדינות זרות. ארגון. ב. רשות או נציגות של מדינה זרה או של איחוד מדינות זרות. ג. רשות מקומית של מדינה זרה, או של מדינה שחברה בברית מדינות במדינה זרה. ד. ברוח ימים אלו – הרשות הפלסטינית. גם הרשות הזו נחשבת לישות מדינית זרה, אם כי אני מסופק האם בית כנסת כל שהוא יקבל מהם כספים...

בטור זה אעסוק ברישום נכסי עמותה

אחד מכללי היסוד של עמותה הוא שכל זכויות העמותה, לרבות זכויות בנכסים לגביהם מתקיים רישום כדין יהיו רשומים על שם העמותה.

האם עמותה, ולצורך העניין בית הכנסת רשאי לרכוש רכב מכספי העמותה?

התשובה חיובית. עמותה רשאית לרכוש רכב לשימושה לצורך קידום מטרותיה. יחד עם זאת יש להקפיד כי הרכב יירשם על שם העמותה בלבד.

ברכישת רכב יש לשים לב לכללים הבאים:

השיקולים לקניית רכב ולבחירת הדגם יהיו שיקולים סבירים תוך התייחסות לעלות הרכישה והאחזקה של הרכב.

לצורך העניין, בית כנסת קטן, הרוכש רכב לרב המגיע למסור שיעורים, לא ירכוש רכב מסוג פורשה, מתוך טענה כי בכך הוא מכבד את הרב... גם לא רכב מסחרי בעל 7 מקומות שאינו הולם את הצרכים של העמותה.

חשוב לבדוק שרכישת הרכב תתאים לסוג העמותה, לאופי הפעילות שלה, להיקיפה ולמחזור הכספים שלה. כאמור, ישיבה גדולה, או בית כנסת מפואר הזקוק לצי של מכוניות לצורך פעילותו החובקת מדינות רבות אינם דומים למוסד קטן הזקוק לכלי רכב מסוג פשוט יותר.

כללי רישום רכב הינם כללים חדשים יחסית. האם יש חובה להעביר רכבים השייכים לעמותה שלא נרשמו על שמה [לפני פרסום הכללים בחמש השנים האחרונות] על שם העמותה?

התשובה שלילית. כאשר רכבים אלו נרשמו על שם גורם אחר, אין חובה לעשות זאת. הסיבה: המעבר עלול להוריד מערך הרכב [יד נוספת] באופן משמעותי. מה שכן צריך לעשות הוא לשעבד את הרכב לטובת העמותה.

אחת מהשאלות הנפוצות היא האם ניתן לקנות רכב ולהצמידו לאחד העובדים במסגרת של 'ליסינג תפעולי' – הסדר המקובל היום בחברות רבות, על ידי העמותה?

התשובה כפי שפורטה לעיל שהדבר אפשרי בכפוך לסדרת הכללים המוצגים [שווי, הלימה בין הוצאות הרכב לאופי העמותה וכו']. יחד עם זאת כדאי לבדוק טוב אם הדבר כדאי, שכן קניית הרכב גורמת לאיבוד 20 אחוזים מערכו. לעיתים הדבר כדאי אך חשוב לבדוק את העניין שכן לא מדובר בהוראה גורפת.