מה היא חובת רישום ולמה כדאי להימנע מהוצאות עודפות?

מה היא חובת רישום ולמה כדאי להימנע מהוצאות עודפות?

רמז: כמו תמיד – מס הכנסה

לאחר סיום הטיפול בשאלת האגרה השנתית המוטלת על העמותה, אגש למספר עקרונות כלליים הנוגעים לניהול הכספי.

כפי שצויין לא אחת בטורי הקודמים חייבת כל עמותה לפי סעיף 35 לנהל פנקסי חשבונות בהם יוצגו בשקיפות ובשלימות עסקעותיה ומצבה הכספי של העמותה להלן מספר כללים הצעות וטיפים:

יש לזכור שהמערכת החשבונאית צריכה להיות מנוהלת על ידי האגודה עצמה או על ידי גורם מטעמה. עם זאת הנהלת החשבונות צריכה להיות אוטונומית ונפרדת.

מה רושמים ברישומים של הנהלת החשבונות? ברישומים יש לרשום כל פעילות כספית שמבוצעת בעמותה. לצורך העניין, בית הכנסת בחודש האחרון ביצע את הפעולות הבאות: הזמנת גינון לגינת בית הכנסת, רכישת ריהוט חדש, והשכרת אולם בית הכנסת לברית מילה – את כל האירועים הללו יש לרשום ברישומי הנהלת החשבונות.

אין צורך לומר כי יש לשמור על רישומים אלו, ולא לפטור אותם בטענה: מה חשובה ההוצאה הסטנדרטית הזו..

מהכלל הנ"ל נובע כלל נוסף: יש לדאוג לחתימת הסכמים בכתב באשר לכל התחייבות כספית של העמותה. דוגמא: בית הכנסת מבקש לרכוש ארון קודש מפואר בסף מאה אלף דולרים והוא נזקק שם כך להלוואה מגורם פיננסי. עליו לתעד את ההלוואה הזו בכתב ובהסכם מסודר. את ההסכם הזה יש לשמור לרישום הנהלת החשבונות.

חשבוניות וקבלות גם כן צריכים להישמר. בית הכנסת הזמין ריצוף ושילם עליו, מוטלת עליו החובה לשמור את הקבלה שהמהווה סביב לפעולה הכספית שנעשתה.

מי דואד לרישום הפעולות הכספיות עד לסידורם על ידי רואה החשבון? החוק מחייב את העמותה לדאוג למנות אדם שיהיה מופקד על רישום הפעולות הכספיות, ולעדכן באופן שוטף את מערכת הנהלת החשבונות.

אין צורך לומר כי הוצאת כספים מהעמותה תבוצע רק על ידי המורשים לחייב את העמותה בחתימתם.

נקודה נוספת עליה הייתי להתעכב הקשןרה גם כן אם כי בעקיפין לרישום, היא מס על הוצאות עודפות. עמותה המוציאה כספים על מה שנקרא 'הוצאות עודפות' כלומר הוצאות שמהוות הטבה לעובדים. דוגמא: העמותה מזמינה אדם להופעה של אמן  בסך 2000 ₪.

במקרה כזה תידרש העמותה בסוף השנה להגיש דו"ח על הוצאות עודפות [טופס 102], ולשלם למס הכנסה 90 אחוז מההוצאות ובמקרה שלנו 1800 ₪.

מדובר כמובן בסכום גבוה במיוחד ועל כן ההצעה הטובה ביותר היא פשוט להימנע מהוצאות עודפות. אם בכל זאת נזקקת להוצאה מסוג זה, עדיף על פי רוב לא לרשום את ההוצאה הזו 'כהוצאה עודפת'.

מדוע מוטל מס כל כך גבוה? כמו במקרים רבים, האנשים הישרים נאלצים לשלם את המחיר של הרמאים. במהלך השנים נוצר מצב שאנשים היו מוציאים הוצאות פרטיות כמו כיבודים, מסיבות וארועי פאר, ואז היו רושמים אותם כסוג של הוצאה לטובת העמותה. פקיד השומה היה מתקשה להוכיח כי המסיבה הראוותנית לא שירתה למעשה את העמותה, והמדינה היתה סופגת את הסכומים המופרזים. זו הסיבה שבתיקון מספר 6 לפקודת מס הכנסה הוכנס סעיף 31 שהוביל לשינוי המצב הקיים.