אישור ניהול תקין: מה זה ולשם מה הוא נדרש

בטורי הקודם עסקתי בחובת הגשת מסמכים וסיימתי באמירה שאשתדל להרחיב מעט בנושא רגיש ורלוונטי זה.

אפתח בשאלה כללית: האם מלבד חובת ההגשה יש מטרה נוספת להגשת המסמכים שצויינו?

ובכן, כפי שהזכרתי יש חובה עקרונית להגיש מסמכים רלוונטיים. יתירה מזו, רשם העמותות רשאי לדרוש כל מסמך או מידע נוסף לצורך הבהרת פרטים הן במישור הכספי והן באשר להתנהלותה החוקית של העמותה.

אולם ישנה מטרה נוספת:

קיום חובת הדיווח השנתית, באופן זורם ועל פי החוק מהווה תנאי סף לצורך קבלת אישור ניהול תקין מרשם העמותות. כלומר, מלבד חובת ההגשה חלה על כל עמותה הדרישה להחזיק בידה 'אישור ניהול תקין'.

מתי מקבלים את האישור הזה? רק בתום שנתיים של פעילות רצופה מוכחת של העמותה, והגשת המסמכים הנדרשים בצירוף עמידה בכללי הניהול התקין מאפשרים את קבלת האישור.

ניהול אישור תקין רטרואקטיבי

קיימים עמותות, שהתנהלו בצורה שאינה נכונה במשך מספר שנים ולא דיווחו כנדרש, ולצורך העניין בית כנסת שנרשם עם פתיחתו כעמותה אך מאחר שלא היה גבאי שניהל את המסמוך באופן מסודר, ולעיתים כרוכים היו בכך ג מריבו וחיכוכים שכה מוכרים לצערינו, וכעת עולה העמותה על מסלול חדש והיא מבקשת לקבל אישור ניהול תקין כנדרש. במקרה כזה, על העמותה להשלים את כל המסמכים אשר היתה חייבת להגיש על פי החוק במשך השנים שקדמו לבקשה.

ומה קורה כארשר מדובר בשנים רבות, 20 שנים למשל, האם העמותה צריכה להשלים עשרים שנות מסמוך? התשובה היא שהחוק מבקש השלמה רטרואקטיבית של שבע שנים.

יחד עם זאת, רשם העמותות לא מנפיק אישור רטרו אקטיבי על השנים שחלפו. כלומר כוחה של ההשלמה יפה רק לצורך אישור ניהול תקין מכאן והלאה אך לא על השנים הקודמות.

כדי להקל עליכם מצורף בזאת קישור למסמכים רלוונטיים לשנת 2014 לצורך השגת אישור ניהול תקין.

בטורי הבא אסיים ב"ה את נושא 'אישור ניהול תקין' ואגש לעניין הבא.