המדור המשפטי - חניה בתשלום

שאלה

בית הכנסת שאיננו פרטי, מבקש לגבות כסף עבור דמי החניה בשטחו מן המתפללים הרבים, האם הדבר מותר על פי חוק או שזה אמור להיות משהו ציבורי וממילא חינמי?

 

תשובת עו"ד הבית

השאלה מה ההגדרה של מקום ש"אינו פרטי". לכל מקום יש בעצם בעלים, או לפחות מנהלים/ גבאים ממונים והם רשאים לטפל במקום לפי שיקול דעתם. 

אולי זה המקום להזכיר שחלק ניכר מבתי הכנסת בארץ נבנו בכספי תרומות על קרקעות עירוניות ומצבם המשפטי לא ברור. 

במקומות אלו, הבעלים הרשמי של הקרקע היא הרשות המקומית, אך המבנה לא נבנה מכספה (למעט אי אלו הקצבות וכו'), אלא מתרומות של המתפללים ואנשי האיזור. 

במקרים אלו, הרשות המקומית לא רואה את עצמה כבעלים והגבאים/ אנשי העמותה הם אלו ששולטים על המקום. 

 

המסקנה: ראשית, יש לפנות למסמכים ולבדוק האם יש הסכם בין בית הכנסת לבעלים הציבורי (עירייה וכד') על אופן ואופי השימוש במקום. אם יש - לפעול ע"פ המוסכם.

בהנחה שאין הסכמים כאלה (ובמקרים רבים לא ניתן אפילו לדעת אם היו, כי מדובר על ארועים שמקורם לפני קום המדינה), הגבאים הם הממונים והם יכולים לנהוג בבית הכנסת, כולל החניה לפי שיקול דעתם. 

על הממונים לזכור שהם גבאי צדקה וכפופים לעקרונות של צדק ויושר, הן ע"פ ההלכה והן ע"פ החוק והם לא יכולים לנהל את המקום בשרירות. 

למשל, אם קופת בית הכנסת מלאה, הם לא רשאים להפוך את המקום ל"ביזנס" ולגבות כספים, 

אולם, אם הכספים נדרשים להם לאחזקת בית הכנסת ולאספקת שרות טוב לציבור המתפללים והלומדים, אין שום מניעה ואדרבה. 

 

עם זאת, אני מציע להתיעץ עם יועץ מס על מנת לבדוק האם הם לא חייבים בדיווח לשלטונות המס, שכן מדובר בפעולה מסחרית.