המדור המשפטי - בית כנסת כדייר מוגן

 

שאלה

באזור מסויים פועל בית כנסת כבר למעלה מ 75 שנים. לפני שנים ספורות רכשה חברת יזמים את האתר מבעלי הזכויות במגרש תוך שצויין מפורשות בהסכם הרכישה כי על המגרש מצוי בית כנסת ושהרוכשים מצהירים כי המוכרים הסבו את תשומת ליבם "לאפשרות שבית הכנסת יזכה למעמד של דייר מוגן."

במה מחוייבים, על פי המשפט האזרחי, קבוצת היזמים אם ברצונם לפנות את בית הכנסת ממקומו?

 

תשובה

בפסק דין חלקי בשאלה מעין זו נקבע, כי מכח הסכמת הצדדים, מעמדו של המערער נחשב כ'דייר מוגן'. משמעותו של סטטוס זה הוא כי על המפנים ועל המפונים להביא חוות דעת של שמאי האומד את סכום דמי הפינוי ואת התכולה היקרה כמו ארון קודש תיבה וכו'.

על המפנים, כלומר על חברת היזמים, נפסק כי הם נדרשים להמציא סידור חלוף בענין, אשר יענה על המתווה הכללי של בית הכנסת הקיים מבחינת שטחו ומיקומו, ולצורך הענין, אם בית הכנסת עמד על שטח גודל של 200 מ"ר עליהם למצא אתר חלופי בגודל זהה, ואם היתה החצר בגודל של 40 מ"ר גם החצר הצמודה לאתר החילופי חייבת להיות בגודל זה. בנוסף מחוייבים המפנים למקם את האתר החילופי ברדיוס של עד 400 מטר מן המבנה הקיים.

 

על פי פסק דין של בית המשפט המחוזי תל אביב יפו מתאריך 29/12/2010