המדור המשפטי - בית כנסת המריבה

 שאלה

בית-הכנסת פא"י ברח´ ירושלים 6, היה לאורך השנים ביתה של קהילה מסויימת [פא"י].
בשנים האחרונות, הלכו רוב חברי לעולמם ועם דעיכת הקהילה, החלו בוגרי ישיבה ממרכז הארץ להתפלל במקום והעניקו לבית-הכנסת צביון ליטאי מובהק.
בבוקר אחד, הגיעה למקום קבוצה של חסידים והכריזה כי היא מקימה במקום ´שטיבל´. לדברי החסידים, אנשי העמותה שהחזיקה בבית-הכנסת העבירו להם את הבעלות.
השאלה האם הם יכולים לעשות זאת הלא בית הכנסת לא "שייך" להם, אלא הם רק הוסמכו לנהל אותו, וכעת שהם אינם, אולי בטלה סמכותם, או שמא עדיין ניתנת בידם האפשרות לקבוע ולהחליט את עתידו של המבנה?
 
 
תשובת העו"ד
השאלה הזו מורכבת מאד. הבסיס נמצא בשאלה מה סוג הבעלות במקום.
 
אם מדובר בהקדש (ואין הבדל לעניין זה אם ההקדש משפטי או רבני) צריכים לבדוק מה הוראות ההקדש ושם נמצאת התשובה.
באופן כללי חייבים לעשות הכל שהמקום ישמש לייעודים שנקבעו בשטר ההקדש (כולל נוסח תפילה וכד') ואם אין ברירה ניתן לשנות באישור בית הדין או בית המשפט.
 
אם מדובר בנכס פרטי לכל דבר ועניין- הבעלים אמורים לקבוע מה ייעשה בו. במקרה כזה המתפללים הנוכחיים מוגדרים כ"ברי רשות", היינו יש להם זכויות שימוש מסויימות.
על מנת לדעת מה הגדרת זכותם המדוייקת, יש לבדוק כמה זמן היו במקום? האם היתה הסכמת הבעלים (ביודעין או לפחות בשתיקה)? והאם השקיעו במקום כספים, אם בכלל.
 
ברוב המקרים, זכות מסוג "בר רשות" היא זמנית והבעלים יכול להפסיקה בכל עת שירצה. עם זאת יש סיכוי רב שיוכלו לזכות בהחזר השקעות שהשקיעו.
 
אם מדובר בעמותה ציבורית או בגוף שהקים את בית הכנסת מתרומות, השאלה תהפוך לעוד יותר מורכבת, כי יכולה לקום טענה שהתורמים התכוונו לסוג פעילות מסויים.
 
זהו בקצרה, אם יהיו פרטים יותר מדוייקים, ניתן יהיה להרחיב.