המדור המשפטי - צילום מתפללים בבית הכנסת

שאלה
צוות צלמים הגיע לבית כנסת כדי לצלם את יופיו ואופיו. בשעת הצילומים שהו מתפללים במקום והצלמים ביקשו לקלוט גם אותם בתוך הפריים. אלא שאחד המתפללים ניגש אליהם וביקש מהם בנימוס ובתקיפות כי לא יצלמוהו. האם רשאי האיש למנוע מהם לצלמו?
 
תשובת עו"ד הבית
שאלה מעניינת.
לפי החוק מותר לצלם אדם ברשות הרבים. אסור לפרסם תמונה שעשויה להשפיל ולבזות. בית כנסת הוא לכאורה רשות הרבים. 
גם אם התמונה משפילה ומבזה יש נסיבות שתהיה הגנה למפרסם, אם יש בה עניין לציבור. ההגדרות בעניין זה מאד מורכבות.
אני אישית חושב שהחוק הזה בעייתי ויש לצמצם את ההגנות ולהימנע מלפרסם כאשר האדם אינו מתיר גם אם התמונה לא מבזה או משפילה.
בכל מקרה אם מצלמים בלי שניתן לזהות את האנשים לא אמורה להיות בעיה.
 
אפשר להרחיב פה הרבה. יש פה הרבה ניואנסים, אבל זמני אינו בידי.