המדור המשפטי - על זכויות וחובות בבית הכנסת

 אחד מן המתפללים לא משלם דמי חבר ולא תורם כמקובל כאשר הוא עולה לתורה. הגבאי החליט כי הוא לא זכאי לזכויות כגון עלייה לתורה, עליה לעמוד וכו'. המתפלל לא מכחיש אך הוא טוען כי הגבאים הם אנשים לא אמינים ועל כן הוא מבקש לערוך בחירות לגבאות ואז הוא מבטיח כי ימלא אחר חובותיו.

 
השאלות: האם רשאי הגבאי לשלול מהמתפלל את זכויותיו? האם למתפלל קיימת זכות התביעה ל'בחירות' או לערעור אמינותם של הגבאים?
 
תשובת עורך הדין
 
השאלה פה היא מה המבנה המשפטי של בית הכנסת.
אם המקום שייך לאדם פרטי, הוא יכול לכאורה למנות גבאים כרצונו.
אם מדובר בעמותה - זהות הגבאים והשאלה אם לנהל בחירות אמורה לעמוד להחלטת חברי העמותה לפי התקנון הפנימי שלה.
במקרים רבים, המתפללים הם חברי העמותה והם יכולים לעלות את זה להצבעה.
 
אם זו אכן עמותה והמתפללים אינם חברי העמותה אך הם נהנים ממנה ותורמים לה, אין להם שום זכות תביעה או טענה?
 
תשובת עורך הדין
במקרה כזה, זה תלוי בתקנון העמותה.
אם אין להם זכויות לפי התקנון, אין להם מילה.
בדיוק כמו שאורח בבית שלך לא יטען שיש לו זכויות.
 
אם מדובר בהתנהגות שרירותית ממש, היינו הגבאי מוכן להעלות רק בלונדינים לתורה, אולי אז יש בעיה חוקית מסויימת.
 
שנה טובה!