המדור המשפטי על צו הריסה

 לאור חוות הדעת החד משמעית בדבר האיסור המוחלט להרוס מבנה של בית כנסת, שלחנו את השאלה -כשבצדה התשובה ההלכתית- לעורך דין הבית של מעט, הנה הדברים:

 
התשובה על השאלה היא די קצרה.
 
למרבה הצער, התשובה על השאלה שלילית. החוק לא מתחשב בהיבטים הלכתיים, מה גם שניתן לבצע את ההריסה לפי ההלכה באמצעות כוונה לבנות בית כנסת במקום אחר.
צריך להבין, שאחרת, לא יהיה לדבר סוף. כל אחד יבנה בית כנסת, יטען שאסור להרוס אותו וכך יצמחו לנו "מפלצות" בכל מקום.
תופעה כזו מזיקה גם לתושבי אותן שכנות ויש בה בעיה של "בין אדם לחבירו" ולא רק של "בין אדם למקום".
אינני איש הלכה, אבל יתכן מאד שבית כנסת שנבנה בניגוד לחוק הוא בהכרח מבנה ארעי וספק אם יש בעיה להרוס אותו גם לפי ההלכה. עם זאת, גם אם יש בכך בעיה הלכתית, הרי שמי שאמורים לתת על כך את הדין הם אלו שיצרו אותה ולא הפקחים.
 
הנקודה היחידה שבאמצעותה ניתן להתמודד עם מבנים לא חוקיים טמונה בשאלה האם קיימת אופציה להכשירם באופן חוקי.
אם בית המשפט ישוכנע שניתן להכשיר את המבנה ושהמתפללים פועלים באופן נמרץ לעשות זאת, אני מניח שיעכב את צוי ההריסה עד להסדרת העניין.
 
יש להניח ולקוות שליבו של בית המשפט יהיה פתוח יותר במקרים כאלו, משום שלא מדובר ברכוש ואינטרסים פרטיים ולכן אין כאן אלמנטים של רצון להתעשר על חשבון הזולת.
 
המסקנה: תמיד כדאי לפעול לפי החוק. זה כולל ואולי ביתר שאת בתי כנסת שבבנייתם באופן "פרטיזני" יש גם מימד של חילול השם.
 
 

מתנצל שחוות דעת זו היא יותר מוסרית ממשפטית, אבל זה מה שיש.