משפט - על הפטור מארנונה

 הסוגיא המרכזית סביב ענין בית הכנסת, שהסעירה את הציבוריות הישראלית בחודש האחרון עסקה בשאלת תשלומי הארנונה לבתי כנסת ולבתי תפילה. זה אומר בכה וזה אומר בכה. 'מעט' מביא את גירסת 'משפטן הבית' בדין זה:

בעניין זה השאלה היא יותר ערכית ופחות משפטית, אבל אנסה.
 
 ארנונה הוא מס עירוני שנועד לממן את פעולתה של הרשות המקומית. אגב, מקור המילה "ארנונה" בשפה הארמית, והיא היתה מוטלת בימים עברו על חקלאים.
 
הארנונה לא משולמת לפי הכנסת האזרח אלא לפי סוג הנכס שברשותו. עם זאת קיימת אבחנה ברורה בין הנכסים השונים לפי השימושים בהם בפועל.
 
כך למשל, עסקים משלמים ארנונה גבוהה יותר ממגורים משום שהם מפיקים רווח מהנכס.
 
כך גם קיימים סיווגים שונים המאבחנים אזורים בעלי מאפיינים סוציו- אוקנומיים נמוכים שם תשלום הארנונה נמוך יותר.
 
עוד לפני קום המדינה חוקקו הבריטים חוק שפוטר מתשלום ארנונה מוסדות דת וחינוך. לא רק בתי כנסת פטורים, אלא להבדיל, גם כנסיות.
 
ההגיון ברור. מדובר במוסדות ציבור המספקים שרותי דת שאמורים להיות ממומנים (לפחות בחלקם) מקופת הציבור. איש לא מפיק מהם רווח ואין סיבה שכספים יועברו מכיס לכיס
יש לזכור שפעמים רבות מדובר בבתי כנסת שכונתיים קטנים שתשלום ארנונה יכול לגרום לסגירתם.
 
 קיימות כיום יוזמות שונות להרחיב את הפטור. כל עוד הפטור עומד בעקרונות אלו. היינו מוסדות המשמשים לצרכים קהילתיים באופן וולנטרי בלבד ללא שום הפקת רווח, יש הגיון בפטור.
 
ככל שמדובר בעניינים אחרים ולמשל אולמות ארועים הפועלים בתוך בתי כנסת, אין עילה לפוטרם מארנונה, אלא אם כן השרותים בהם מסופקים חינם.
 
מתן פטור לעסקים הפועלים מתוך מוסדות אינו ראוי משום שהוא יוצר תחרות לא הוגנת עם בעלי עסקים שמשלמים ארנונה כחוק.
 
יש גם לזכור שכל הרחבה של המצב הקיים תגרור השוואות עם מוסדות דומים, לאו דווקא דתיים.
 
הרחבת הפטור בעייתית מבחינה נוספת. יכולה לעלות טענה מצד הרשויות שהרחבת המצב הקיים יאלץ אותם להקים מנגנונים חדשים לבדיקה ופיקוח ושכר הציבור יצא בהפסדו.
 
כך למשל אם יינתנו פטורים לאולמות, הרשויות יאלצו לפקח האם אותן אולמות אכן עומדות בתנאים ובין היתר האם מפעיליהם לא מפיקים רווח.
מהו רווח? האם תשלום מחירי עלות הוא רווח? מה הוא מחיר עלות ? איך ניתן בכלל לפקח על כך.
 
 לכן, חיקוק כזה הוא בעייתי וככל שהדברים לא יהיו ברורים לחלוטין, הוא עשוי לא לעמוד בתקיפה משפטית.