נזק בבית הכנסת. את מי ואת מה אפשר לתבוע במישור האזרחי? עורך דין ודיין 'הבית' בסקירה משפטית קצרה.   שאלה במהלך החג , ירד קשיש כבן 70 לשירותים בבית הכנסת. הוא מעד ושבר את ידו ואת רגלו. לטענתו, ה...
שאלה בית הכנסת שאיננו פרטי, מבקש לגבות כסף עבור דמי החניה בשטחו מן המתפללים הרבים, האם הדבר מותר על פי חוק או שזה אמור להיות משהו ציבורי וממילא חינמי?   תשובת עו"ד הבית השאלה מה ההגדרה ש...
  שאלה באזור מסויים פועל בית כנסת כבר למעלה מ 75 שנים. לפני שנים ספורות רכשה חברת יזמים את האתר מבעלי הזכויות במגרש תוך שצויין מפורשות בהסכם הרכישה כי על המגרש מצוי בית כנסת ושהרוכשים מצהירים כי המו...
 שאלה בית-הכנסת פא"י ברח´ ירושלים 6, היה לאורך השנים ביתה של קהילה מסויימת [פא"י]. בשנים האחרונות, הלכו רוב חברי לעולמם ועם דעיכת הקהילה, החלו בוגרי ישיבה ממרכז הארץ להתפלל...
שאלה צוות צלמים הגיע לבית כנסת כדי לצלם את יופיו ואופיו. בשעת הצילומים שהו מתפללים במקום והצלמים ביקשו לקלוט גם אותם בתוך הפריים. אלא שאחד המתפללים ניגש אליהם וביקש מהם בנימוס ובתקיפות כי לא יצלמוהו....
נזקי רעש בלימוד בבית הכנסת ובית המדרש מספר תלמידי חכמים היושבים בבתיהם ולומדים באישון ליל בקול נתקלו בהתנגדות השכנים הטוענים כי רעש הלימוד בקול מפריע להם וטורד אותם ממנוחתם. האם על לומדים אלו חל...
 אחד מן המתפללים לא משלם דמי חבר ולא תורם כמקובל כאשר הוא עולה לתורה. הגבאי החליט כי הוא לא זכאי לזכויות כגון עלייה לתורה, עליה לעמוד וכו'. המתפלל לא מכחיש אך הוא טוען כי הגבאים הם אנשים לא אמיני...
 בית כנסת צמוד לפארק הפך בשבתות האחרונות למקום בו פונים המטיילים כאשר הם נזקקים לשירותים. המתפללים זועפים וטוענים שמלבד חילול הקודש יש להם  גם זכות למנוע מהם להיכנס. האם הם רשאים מ...